KKV:n päätös lisää kilpailua maksamisen markkinoilla

Automatia Pankkiautomaatit Oy on antanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) uuteen mobiilimaksamisen järjestelmäänsä liittyen sitoumukset, jotka koskevat järjestelmän teknistä toteutusta ja toimintatapoja. Sitoumukset poistavat Automatian järjestelmään mahdollisesti liittyvät kilpailuongelmat. Samalla sitoumukset parantavat muiden yritysten mahdollisuuksia päästä mobiilimaksamisen markkinoille ja lisäävät kuluttajille tarjolla olevia vaihtoehtoja.

Automatia toi maaliskuussa 2017 markkinoille maksujärjestelmän, joka mahdollistaa eri pankkien asiakkaiden väliset reaaliaikaiset tilisiirrot. Automatian omistavat Danske Bank Oyj, Nordea Bank AB:n Suomen sivuliike ja OP Osuuskunta. KKV esitti syyskuussa 2016 alustavana näkemyksenään, että Automatian maksujärjestelmä voi johtaa haitallisiin kilpailuvaikutuksiin reaaliaikaisen maksamisen markkinoilla.

Automatian järjestelmä hyödyntää tilisiirtojen käsittelyssä kansallisesti räätälöityä teknistä standardia. KKV:n arvion mukaan tämä vähentäisi ulkomaisten maksupalveluntarjoajien kannustimia liittyä osaksi Automatian järjestelmää ja järjestelmään liittyvien asiakkaiden mahdollisuuksia siirtyä tulevaisuudessa käyttämään kilpailevia, yleiseurooppalaisia standardeja. Mahdollisen kilpailuongelman välttämiseksi Automatia on nyt sitoutunut tarjoamaan järjestelmäänsä myös yleiseurooppalaista standardia noudattavat rajapinnat.

Automatia on myös sitoutunut tarjoamaan kaikille järjestelmän osapuolille mahdollisuuden osallistua yhteisiä toimintatapoja ja teknisiä vaatimuksia koskevaan päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Näin varmistetaan se, etteivät Automatia sekä sen osakaspankit ja järjestelmätoimittaja saa tuotannollista etulyöntiasemaa suhteessa muihin markkinoilla toimiviin yrityksiin.

Lisäksi Automatia sitoutuu poistamaan järjestelmän säännöistä vaatimuksen siitä, että maksupalvelun käyttäjän henkilöllisyys varmennetaan maksunkäynnistyksen yhteydessä niin sanotulla vahvalla tunnistusmenetelmällä eli esimerkiksi verkkopankkitunnuksella. KKV:n alustavan arvion mukaan vaatimus vahvasta tunnistamisesta olisi estänyt sen, että kuluttajille olisi voitu tarjota mahdollisuus käyttää vähäriskisten maksujen yhteydessä niin sanottua heikkoa tunnistusmenetelmää eli heidän itsensä luomaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.

KKV kiinnitti alustavassa arviossaan huomiota myös Automatian järjestelmän liittymisehtoihin, koska ne voivat vaikuttaa Automatian osakaspankkien kanssa kilpailevien palveluntarjoajien markkinoille pääsyyn. Automatia on sitoutunut tarjoamaan palveluitaan kaikille alan toimijoille, ellei kieltäytymisen voida osoittaa olevan objektiivisesti tarkasteltuna välttämätöntä. Automatia sitoutuu myös siihen, että järjestelmään liittyvät maksut ovat kohtuullisia, kustannusvastaavia ja syrjimättömiä.

Julkinen versio päätöksestä