KKV:n päätös lisää musiikintekijöiden ja -kustannusyhtiöiden toimintavapautta markkinoilla

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry on antanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) sitoumukset, jotka koskevat yhdistyksen asiakassopimuksen ehtoja. Sitoumukset varmistavat, että musiikintekijät ja -kustannusyhtiöt voivat jatkossa neuvotella teostensa käytöstä halutessaan myös suoraan musiikin käyttäjien kanssa. Samalla sitoumukset kannustavat Teostoa toimimaan markkinoilla kilpailullisemmin.

Teosto on ainoa musiikintekijöiden ja -kustannusyhtiöiden tekijänoikeuksia hallinnoiva yhdistys Suomessa. Keskeinen osa Teoston toimintaa on myöntää musiikin käyttäjille lupia musiikin julkiseen esittämiseen, jakeluun ja tallentamiseen sekä tilittää käyttöluvista maksetut korvaukset teosten tekijöille. Teoston oikeus solmia tällaisia sopimuksia yksittäisten tekijöiden ja kustannusyhtiöiden puolesta perustuu yhdistyksen sopimusteitse saamiin valtuutuksiin.

Teoston tekijä- ja kustannusyhtiöasiakkaita koskevaan asiakassopimukseen on sisältynyt yhdistyksen perustamisesta saakka ehto, jonka mukaan asiakkaat luovuttavat kaikkia teoksiaan koskevat taloudelliset oikeutensa yhdistykselle yksinoikeudella. Kyseisen sopimusehdon johdosta Teoston asiakkaat eivät ole voineet itse myöntää musiikin käyttäjille suoria käyttölupia teostensa käyttöön kuin rajatuissa, yhdistyksen hallituksen määrittelemissä tilanteissa. Teoston asiakkaat eivät myöskään ole voineet luovuttaa yksittäisiä teoksiaan koskevia tekijänoikeuksia esimerkiksi työn- ja toimeksiantajilleen.

Suorien käyttölupien myöntäminen jatkossa helpompaa

Kesäkuussa 2017 asiakassopimus uudistettiin vastaamaan samana vuonna voimaan tulleen yhteishallinnointilain vaatimuksia. Uudessa asiakassopimuksessa Teostolle yksinoikeudella luovutettavat oikeudet luokiteltiin viiteen oikeusluokkaan, jotka ovat esittäminen, radio ja tv, internet, tallentaminen ja synkronointi. Musiikintekijöille ja kustannusyhtiöille tarjottiin mahdollisuus irrottaa oikeusluokkia Teoston hallinnoinnista ja oikeus myöntää suoria käyttölupia teostensa ilmaiskäyttöön.

KKV esitti Teostolle alustavan arvionsa uudistetun asiakassopimuksen ehtojen kilpailuvaikutuksista marraskuussa 2017. KKV:n alustavan näkemyksen mukaan yksinoikeusehto ei ole välttämätön yksittäisten tekijöiden ja kustannusyhtiöiden oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. Vaikka asiakassopimuksen irtisanominen on nykyään mahdollista oikeusluokittain, oikeusluokat on määritelty niin, että ne sisältävät niin yhteishallinnointiin kuin suoralisensointiin soveltuvia musiikin käyttöalueita. Lisäksi osittainen irtisanominen koskee kaikkia kyseisen oikeudenhaltijan teoksia.

Teosto on sitoutunut muuttamaan asiakassopimustaan niin, että asiakkaat voivat jatkossa irrottaa Teoston hallinnoinnista yksittäisiä teoksiaan sekä myöntää lupia yksittäisten teostensa käyttöön tapauskohtaisesti ilmoittamalla tästä kirjallisesti Teostolle. Teoston asiakkaiden ei siis enää tarvitse irtisanoa kokonaisia oikeusluokkia tai koko asiakassopimusta voidakseen myöntää asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen suoria käyttölupia omiin teoksiinsa. Teoston asiakkaat ja musiikin käyttäjät voivat kuitenkin jatkossakin hyödyntää Teoston hallinnointipalveluita ja lupatuotteita silloin kun se on heidän arvionsa mukaan tarkoituksenmukaista.

Lisätietoja:

tutkija Milla Määttä, p. 029 505 3714
tutkimuspäällikkö Jarno Sukanen, p. 029 505 3352