KKV:n päätös varmistaa kuluttajien hyötymisen DNA:n ja Soneran verkkoyhteistyöstä

DNA Oy ja TeliaSonera Finland Oyj ovat antaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) sitoumuksen muuttaa Itä- ja Pohjois-Suomea koskevaa verkkoyhteistyötään tavalla, joka varmistaa, että kuluttajat hyötyvät paremmasta verkosta.

DNA Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n perustama yhteisyritys Suomen Yhteisverkko Oy rakentaa uuden matkaviestinverkon Itä- ja Pohjois-Suomeen alueelle, joka kattaa 50 % Suomen pinta-alasta ja 15 % väestöstä. Jatkossa DNA:n ja Soneran kaikki 2G-, 3G- ja 4G-matkaviestinliikenne kulkee yhteisverkon toiminta-alueella yhteisessä verkossa.

Yhteistyöstä huolimatta DNA ja Sonera säilyvät itsenäisinä operaattoreina, jotka tarjoavat kilpailevia palveluita asiakkailleen koko Suomessa. Kustannussäästöjen lisäksi yhteistyön seurauksena kuluttajien saatavilla on Itä- ja Pohjois-Suomessa nopeampi ja parempi verkko, kun operaattorit yhdistävät alueella joitakin taajuusresurssejaan.

Yhteistyössäkin kilpailu välttämätöntä

KKV esitti huhtikuussa 2015 alustavana näkemyksenään, että DNA:n ja Soneran välinen verkkoyhteistyö johtaa kilpailun rajoittumiseen matkaviestinmarkkinoilla. KKV:n alustavan näkemyksen mukaan verkkoyhteistyö olisi yhdenmukaistanut DNA:n ja Soneran matkaviestinverkot Itä- ja Pohjois-Suomessa ja vähentänyt operaattoreiden välistä valtakunnallista verkkokilpailua. Lisäksi operaattorit olisivat yhteistyön myötä voineet päätyä hiljaisessa yhteisymmärryksessä yhdenmukaistamaan kilpailukäyttäytymistään kuluttajille haitallisella tavalla.

Itsenäisten operaattorien välinen kilpailu on luonut yrityksille kannustimia investoida uuteen teknologiaan ja saavuttaa kilpailuetua markkinoilla tuomalla asiakkaidensa saataville laadukkaammat verkot nopeammin kuin kilpailijansa. Ainoastaan riittävä kilpailu takaa, että kuluttajat hyötyvät yhteistyön kustannussäästöistä, ja että yhteistyötä tekevillä operaattoreilla on kannustin tuoda markkinoille laadukkaamman verkon mahdollistamia parempia mobiilipalveluita.

Sitoumuspäätöksellä varmistetaan kilpailu ja yhteistyön edut kuluttajille

DNA ja Sonera ovat antaneet KKV:lle sitoumuksen tarjota virtuaali- ja palveluoperaattoreille pääsy valtakunnallisiin verkkoihinsa sekä vuokrata masto- ja laitetilapaikkoja kilpailijoilleen. Suomen mobiilimarkkinoilla toimii kansainvälisesti vertaillen vain vähän virtuaali- ja palveluoperaattoreita. Jatkossa matkaviestinmarkkinoille voi syntyä lisää kilpailua, kun uudet operaattorit voivat tarjota palveluita asiakkailleen DNA:n ja Soneran verkoissa.

Lisäksi DNA ja Sonera ovat sitoutuneet rajoittamaan yhteisyrityksen piirissä tapahtuvaa tietojenvaihtoa sekä yhteisyrityksen ja operaattoreiden välisiä muita kytköksiä. Operaattoreilla on myös mahdollisuus tuoda yhteiseen verkkoon haluamiaan verkko-ominaisuuksia tai lisäkapasiteettia. Näin varmistetaan, että operaattorit voivat tarjota itsenäisesti kilpailevia palveluita ja tuotteita asiakkailleen myös yhteisverkon alueella.

KKV:n päätös