KKV:n raportti: Rahapelihaittojen ennaltaehkäisy puutteellista – uusia vastuullisuustyökaluja tarvitaan

KKV:n selvityksen perusteella Suomessa ei panosteta riittävästi rahapelihaittojen ennaltaehkäisyyn, vaan vastuu rahapelaamisen hallinnasta on jätetty pelaajille itselleen. Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön samanlaisia vastuullisuutta lisääviä työkaluja kuin monissa muissa maissa jo on, kuten esimerkiksi mahdollisuus estää itseltä kaikki rahapelaaminen.

KKV on selvittänyt, millaisia vaihtoehtoja vastuullisen rahapelaamisen toteuttamiseen on ja millaisilla keinoilla Suomen rahapelijärjestelmän ja Veikkauksen vastuullisuutta voitaisiin lisätä. Raportti on osa KKV:n laajempaa hanketta, jossa tarkastellaan nykyistä rahapelijärjestelmää ongelmapelaamisen ja rahapelihaittojen ehkäisemisen näkökulmasta.

Vastuullinen rahapelitoiminta tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla ennaltaehkäistään ja vähennetään rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. KKV:n selvityksen perusteella ehkäisevät toimenpiteet ovat jääneet riittämättömiksi. Kansainvälisten tutkimusten perusteella tehokkaimpia keinoja ongelmien ennaltaehkäisyyn on puuttua pelien tarjontaan eli rajoittaa rahapelipaikkojen aukioloaikoja, määriä ja sijaintipaikkoja. Suomessa on kuitenkin keskitytty ennemmin korjaamaan jo olemassa olevia pelihaittoja ja -ongelmia.

Pelihaittoja voidaan ehkäistä myös erilaisilla pelaamisen hallinnan välineillä. Veikkaus tarjoaa pelaajille työkaluja, joiden avulla he voivat rajoittaa etukäteen pelaamiseensa käyttämäänsä rahamäärää tai aikaa tai estää pelaamisen kokonaan. Raportin mukaan ne eivät kuitenkaan ole riittäviä.

”Veikkauksen yksinoikeus järjestää rahapelejä perustuu siihen, että sen tehtävä on ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja. Siksi myös sen vastuullisuustoimenpiteiden pitäisi olla edistyksellisiä”, toteaa KKV:n tutkimuspäällikkö Anu Raijas.

Jotta pelaamisen hallinnan työkalut toimisivat tehokkaasti, Suomessa pitäisi olla käytössä kaiken rahapelaamisen kattava tunnistautuminen. Tunnistautuminen on tulossa pelipisteiden rahapeliautomaatteihin vuonna 2021, mutta Veikkauksen pelisalit ovat jäämässä edelleen tunnistautumisen ulkopuolelle. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa tunnistautuminen on ollut pakollista kaikissa rahapeleissä jo useamman vuoden.

Useassa maassa on käytössä myös kaiken rahapelaamisen kattava itsesulkurekisteri, johon liittymällä henkilö voi estää itseltään kaiken luvallisen rahapelaamisen ja rahapelaamisen suoramarkkinoinnin määräajaksi tai lopullisesti. Suomessa tällaisen rekisterin perustaminen ei lainsäädäntösyistä ole tällä hetkellä mahdollista.

Jo olemassa olevien rahapeliongelmien vähentämiseksi KKV suosittelee, että erilaisille kohderyhmille lisättäisiin viestintää rahapelien haitoista, keinoista hallita pelaamista ja tahoista, joista saa apua peliongelmiin. Vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden suunnittelu edellyttää myös riittävän laajaa ymmärrystä ja osaamista rahapelialasta. Toimenpiteiden kehittämistä ei voi jättää vain Veikkauksen vastuulle, vaan tarvitaan yhteistyötä eri tahojen välillä. Myös toimenpiteiden vaikutuksia pitää arvioida riippumaton taho, ei Veikkaus itse.

KKV:n selvitys: Vastuullisuus rahapelitoiminnassa 

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Anu Raijas, p. 029 505 3650, etunimi.sukunimi@kkv.fi