KKV:n selvitys: Veikkauksen markkinoinnin sääntely uudistettava

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen perusteella Veikkaus ei aina noudata omia markkinoinnin vastuullisuusperiaatteitaan eikä rahapelien markkinointia koskevia säännöksiä. Vastuullisuuden lisäämiseksi Veikkauksen on mainostettava pelaamisen hallinnan välineitä monipuolisemmin ja vähintään yhtä voimakkaasti kuin itse pelejä. Lisäksi rahapelien markkinoinnin sääntelyä on uudistettava niin, että sen avulla voidaan nykyistä paremmin ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja.

Veikkaus on laatinut omat markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteet, jotka ohjaavat yhtiön markkinointia. KKV on tarkastellut vastuullisuusperiaatteita ja sitä, miten hyvin ne ovat käytännössä toteutuneet. Raportti on osa KKV:n laajempaa hanketta, jossa tarkastellaan nykyistä rahapelijärjestelmää ongelmapelaamisen ja rahapelihaittojen ehkäisemisen näkökulmasta.

Vastuullisuusperiaatteissa todetaan muun muassa, että Veikkaus ei kohdista pelien markkinointia alaikäisille. Alaikäiset altistuvat kuitenkin pelimainoksille ja pelaamiselle, koska ne ovat näkyvästi esillä heidän elinympäristössään. Veikkaus ei ole tuonut esille, miten se huomioi markkinoinnin vaikutukset paitsi alaikäisiin myös muihin haavoittuviin kuluttajaryhmiin, kuten peliongelmaisiin, kehitysvammaisiin sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisiin.

Vastuullisuusperiaatteidensa mukaan Veikkaus ei ihannoi runsasta pelaamista. Todellisuudessa markkinoinnissa on käytetty runsaasti kannustavia ja kehottavia ilmaisuja. Markkinointia tukee se, että peliautomaatteja on sijoiteltu paikkoihin, joissa ihmisiä liikkuu paljon, jolloin pelaaminen pysyy ihmisten mielessä. Pelaamismotivaatiota pidetään myös yllä korostamalla pelaamisesta saatujen rahojen käyttämistä yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen ja että ”suomalainen voittaa aina”.

KKV:n selvityksen mukaan Veikkauksen markkinointi onkin ollut ennen kaikkea pelaamiseen kannustamista. Pelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen on jäänyt sivurooliin.  Vastuullisuuden lisäämiseksi Veikkauksen olisi mainostettava pelaamisen hallinnan välineitä monipuolisemmin ja vähintään yhtä tehokkaasti kuin itse pelejä.

Veikkauksen markkinointikäytännöt ovat olleet ristiriidassa sen kanssa, että EU:n mukaan monopoliasemassa oleva yhtiö ei saa yllyttää ja rohkaista liiallisesti pelaamaan. Veikkauksen mainontaan kesällä ja syksyllä 2019 kohdistuneen huomion seurauksena yhtiö on vähentänyt mainontaansa ja on julkisuudessa luvannut kiinnittävänsä aiempaa tarkemmin huomiota mainonnan vastuullisuuteen. Näiden toimenpiteiden vaikutuksista ei ole vielä tietoa.

Rahapelien markkinoinnin sääntelyä uudistettava

Markkinoinnin valvontaa hankaloittaa se, että rahapelien markkinointia koskeva lainsäädäntö on osittain epäselvää.  Lainsäädännössä ei ole esimerkiksi määritelty riittävän tarkasti, millainen markkinointi on liiallista tai missä kulkee vihreiden eli vähemmän haitallisiksi luokiteltujen pelien ja punaisten eli haitallisimmiksi luokiteltujen pelien välinen raja.

Selvityksessä esitetään, että arpajaislain säännöksiä tarkennetaan ja Poliisihallituksen laatimat linjaukset rahapelien markkinoinnista päivitetään. Sääntelyn kehittämisessä voitaisiin hyödyntää alkoholin ja tupakan markkinoinnissa sovellettavia säädöksiä ja toimintamalleja.

Veikkaus on saanut Poliisihallitukselta useita huomautuksia arpajaislain rikkomuksista. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että EU-komissio edellyttää Veikkaukselta monopolin perusteena lainsäädännön noudattamista. Rahapelien markkinointisääntelyn rikkomisesta langetettavien markkinointikieltojen ja uhkasakkojen tulisi olla nykyistä tuntuvampia. Suomessa voisi myös olla Ison-Britannian tapaan taho, joka tarkastaisi rahapelimainoksia etukäteen.

KKV:n selvitys Veikkauksen rahapelien markkinointi ja markkinoinnin vastuullisuus

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Helena Tuorila, p. 029 505 3653
tutkimusprofessori Mika Maliranta, p. 029 505 3060
etunimi.sukunimi@kkv.fi