KKV:n tarkastusoikeutta selvennettiin lakimuutoksella

Tasavallan presidentti vahvisti 6.2.2015 kilpailulain muutoksen (HE 253/2014 vp), joka koskee Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tarkastusoikeutta silloin, kun tarkastuksen kohteena oleva yritys on ulkoistanut tietohallintoansa toiselle yritykselle.

KKV:lla on kilpailulain noudattamista valvoessaan oikeus tehdä tarkastus yrityksen tiloihin ja tutkia sen liikekirjeenvaihto sekä muut asiakirjat ja data, joilla voi olla merkitystä valvonnassa. Jos tarkastuksen kohteena oleva yritys on ulkoistanut tietohallintoansa, tarkastajalla on jatkossa oikeus saada tarvittavat tiedot myös suoraan yritykseltä, jolle tietohallintoa on ulkoistettu.

Kyse on teknisen kehityksen myötä yleistyneestä tavasta hallinnoida tietoja siirtämällä niitä esimerkiksi pilvipalveluihin. Muutos ei laajenna KKV:n toimivaltaa, mutta se helpottaa ja nopeuttaa valvontatyötä ja selventää tilannetta sekä tarkastettavan että tietoja käsittelevän yrityksen näkökulmasta.

Lakimuutos tulee voimaan 1. maaliskuuta 2015.