KKV:n vuosi 2016: Digitalisaatio kytkeytyi yhä tiiviimmin kilpailu- ja kuluttaja-asioihin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) vuosikirja 2016 esittelee viraston aikaansaannoksia ja avaa samalla kilpailun ja kuluttajansuojan merkitystä yhteiskunnalle. Kilpailunrajoitusten ja kuluttaja-asioiden valvonnan rinnalla virasto paneutui digitaalisen liiketoimintaympäristön ilmiöihin, kuten geoblokkaukseen ja robotisaatioon.

KKV turvaa markkinoiden toimivuutta. Kilpailuvalvonta poistaa markkinoilta kilpailun esteitä, jolloin taloudellinen tehokkuus lisääntyy ja kuluttajille on tarjolla kilpailevia vaihtoehtoja. Kuluttajansuojalla puolestaan varmistetaan, että kuluttajilla on käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot valintojen tekemiseksi ja että yritysten markkinoinnissa ja asiakassuhteissa käyttämät menettelyt ovat asianmukaisia ja sopimusehdot kohtuullisia.

Vuoden 2016 aikana KKV:n kilpailuvastuualue teki muun muassa 33 yrityskaupparatkaisua ja tarkasteli kilpailuneutraliteettivalvonnassa lähes 40:n julkisen sektorin toimijan markkinoilla tapahtuvaa toimintaa. Virasto panosti edelleen myös kartellien havaitsemiseen ja entistä tehokkaampien tutkintaprosessien kehittämiseen. Lisäksi vuoden aikana valmistauduttiin uuteen tehtävään, julkisten hankintojen lainmukaisuuden valvontaan.

KKV:n kuluttajavastuualueella kuluttaja-asiamies sai vuoden aikana noin 5 700 yhteydenottoa. Muun muassa urheiluväline- ja huonekaluliikkeitä jouduttiin muistuttamaan tarjous- ja alennusmyyntimarkkinoinnin perussäännöistä. Myös tilausansat työllistivät edelleen. Yritysten kanssa käytyjen neuvottelujen lisäksi kuluttaja-asiamies avusti oikeudessa useita kuluttajia, joihin kohdistuvia tilausansasaatavia perintätoimistot olivat alkaneet periä oikeusteitse. Avustustapaukset päättyivät joko kuluttaja-asiamiehen voittoon tai yritykset luopuivat itse perinnästä kuluttaja-asiamiehen ilmoitettua aikeestaan avustaa kuluttajaa.

KKV tuki kuluttajien osaamista uudistamalla kuluttajaneuvonta.fi -palvelun. Virasto julkaisi myös Reklamaatio-apurin, joka auttaa kuluttajaa laatimaan kirjallisen valituksen myyjälle ilman henkilökohtaista neuvontaa. Valtakunnalliseen kuluttajaneuvontaan tuli vuoden aikana noin 72 000 yhteydenottoa.

Digitalisaation ilmiöt, kuten geoblokkaus, alustat, massadata ja robotisaatio kytkeytyvät yhä tiiviimmin KKV:n toimintaan. Kuluttajien kannalta olennaisia ovat muun muassa tietoturva- ja vastuukysymykset, kilpailun toimivuuden näkökulmasta taas yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasapuoliset kilpailuedellytykset sekä uusien toimijoiden mahdollisuus päästä markkinoille.

Vuotta leimasivat myös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja liikenteen palveluihin liittyvät lainsäädäntöuudistukset. KKV laati muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön pyynnöstä raportin kilpailun mahdollisuuksista ja edellytyksistä sote-palveluissa. Virasto osallistui myös liikennekaarta koskevan hallituksen esitysluonnoksen valmisteluun ja vaikuttavuusarviointiin.

Lue lisää:

KKV:n vuosikirja 2016