Korkein oikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen paperilaskun maksuttomuudesta

Kuluttaja-asiamies vei Elisa Oyj:n markkinaoikeuteen vuonna 2013 saadakseen ennakkoratkaisun siitä, saako puhelinliittymän paperilaskusta veloittaa erillisen maksun. Asiaan on nyt saatu ratkaisu korkeimmasta oikeudesta. Korkein oikeus hylkäsi 16.8.2016 kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen paperilaskun maksuttomuudesta.

Kuluttaja-asiamiehen kanta oli, että paperilasku on puhelinliittymien tavanomainen laskutustapa ja siksi siitä ei saa veloittaa erillistä maksua. Kuluttaja-asiamies katsoi, että erillisen maksun periminen paperilaskusta on kohtuuton sopimusehto. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kaikilla puhelinliittymien omistajilla ei ole internet-liittymää tai verkkopankkitunnuksia, jolloin heillä ei myöskään ole mahdollisuutta ottaa vastaan lisämaksuttomina tarjottuja sähköisiä laskuja. Lisäksi kaikilla kuluttajilla ei välttämättä ole kykyä tai taitoa käyttää sähköisiä palveluita.

Markkinaoikeus kielsi Elisaa käyttämästä kuluttajien matkapuhelinliittymiä koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan paperilaskusta veloitetaan erillinen 1,90 euron tai sitä suurempi maksu. Sekä kuluttaja-asiamies että Elisa valittivat markkinaoikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen.

Korkein oikeus katsoi päätöksessään, ettei Elisan paperilaskun maksullisuutta koskeva sopimusehto ollut kohtuuton. Korkein oikeus katsoi, että välttämättömyyspalvelun, kuten matkapuhelinliittymän tuottajan on tarjottava myös laskutustapaa, joka ei edellytä internetin käyttöä. Tällaisen laskutustavan ei kuitenkaan tarvitse olla maksuton.  Tuomioistuin katsoi, että viestintämarkkinalainsäädännössä on hyväksytty paperi‐ ja e‐laskun mahdollinen hintaero. Lisäksi Elisalla oli tarjolla useita eri laskutustapoja, joista ainoastaan paperilasku oli maksullinen. Tuomioistuin huomioi päätöksessään myös sen, että kuluttajilla on ollut käytettävissään maksuton tapa saada maksun suorittamiseksi tarvittavat tiedot tekstiviestitse.

Lue lisää:
Korkeimman oikeuden ennakkopäätös (KKO:2016:49)
Kuluttaja-asiamies sai valitusluvan paperilaskun maksullisuutta koskevassa jutussa(KKV:n tiedote 3.11.2014)
Markkinaoikeus piti Elisan paperilaskusta perimää maksua kohtuuttomana (KKV:n tiedote 26.3.2014)
Kuluttaja-asiamies vei Elisan markkinaoikeuteen puhelinliittymän maksullisesta paperilaskusta (KKV:n tiedote 18.6.2013)