Högsta domstolen förkastade konsumentombudsmannens yrkande på att pappersfakturor ska vara avgiftsfria

Konsumentombudsmannen drog Elisa Abp inför marknadsdomstolen 2013 för att få ett prejudikat på om man får debitera en särskild avgift för pappersfakturor för telefonabonnemang. I ärendet har nu fåtts ett avgörande av högsta domstolen. Högsta domstolen förkastade 16.8.2016 konsumentombudsmannens yrkande på att pappersfakturor ska vara avgiftsfria.

Konsumentombudsmannens ståndpunkt var att pappersfakturan är det sedvanliga faktureringssättet för telefonabonnemang och man får därför inte debitera en särskild avgift för den. Konsumentombudsmannen ansåg att det är ett oskäligt avtalsvillkor att debitera en särskild avgift för pappersfakturor. Enligt konsumentombudsmannen har inte alla innehavare av telefonabonnemang internetanslutning eller nätbankkoder och har därför inte heller möjlighet att ta emot fakturor i elektronisk form som erbjudits dem utan tilläggsavgift. Dessutom har inte alla konsumenter förmåga eller kunskap att använda elektroniska tjänster.

Marknadsdomstolen förbjöd Elisa att vid avtal om mobiltelefonabonnemang för konsumenter använda ett avtalsvillkor enligt vilket man debiterar en separat avgift på 1,90 euro eller mera för en pappersfaktura. Både konsumentombudsmannen och Elisa överklagade marknadsdomstolens avgörande till högsta domstolen.

Högsta domstolen ansåg i sitt beslut att avtalsvillkoret om att Elisas pappersfaktura är avgiftsbelagd inte var oskäligt. Högsta domstolen ansåg att leverantörer av nödvändighetstjänster, såsom mobiltelefonabonnemang, också ska erbjuda betalningssätt som inte kräver användning av internet. Ett sådant betalningssätt behöver emellertid inte vara avgiftsfritt.  Domstolen ansåg att man i kommunikationsmarknadslagstiftningen godkänt att det finns en eventuell prisskillnad mellan pappers- och e-fakturor. Dessutom erbjöd Elisa flera andra olika betalningssätt, varav endast pappersfakturan var avgiftsbelagd. Domstolen beaktade också i sitt beslut att konsumenterna haft tillgång till ett avgiftsfritt sätt att via sms få de nödvändiga uppgifterna för att betala fakturan.

Läs mer:

Högsta domstolens prejudikat (KKO:2016:49)
Konsumentombudsmannen fick besvärstillstånd i ett ärende gällande avgiftsbelagd pappersfaktura (KKV:s meddelande 3.11.2014)
Marknadsdomstolen har ansett Elisas avgift för pappersfaktura vara oskälig (KKV:s meddelande 26.3.2014)
Konsumentombudsmannen i Finland drog Elisa inför marknadsdomstolen för avgiftsbelagda pappersfakturor för telefonabonnemang (KKV:s meddelande 18.6.2013)