Korkein oikeus kielsi mainoslappujen kiinnittämisen ulko-oviin ja postilaatikoihin

Yksityishenkilöiden ulko-oviin ja postilaatikoihin ei saa kiinnittää mainoksia ilman heidän lupaansa. Korkein oikeus otti ratkaisussaan huomioon kuluttajan kotirauhaan sekä yksityisyyden ja omaisuuden suojaan liittyvät perusoikeudet.

LB Marketing and Holdings Oy, markkinointinimeltään Letterbox, jakeli asiakasyritystensä mainoksia kiinnittämällä kuluttajien asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin post-it -viestilappuja muistuttavia mainoksia. Lapuissa mainostettiin muun muassa puhelinliittymiä ja vakuutuksia. Yritys ei kysynyt kuluttajilta lupaa mainoslappujen kiinnittämiseen.

Kuluttaja-asiamiehen saamissa yhteydenotoissa kuluttajat kokivat Letterboxin markkinointitavan tunkeilevana. He pitivät omaa ulko-oveaan yksityisenä alueena, jota ei saa käyttää ilmaisena mainostilana. Huolta herätti myös se, että mainoslappu ovessa viestittää ulkopuolisille asunnon olevan tyhjillään ja lisää asuntomurtojen riskiä.

Kuluttaja-asiamies piti Letterboxin markkinointia kuluttajansuojalain vastaisena ja vaati markkinaoikeudelta, että se kieltää yritystä kiinnittämästä mainoslappuja kuluttajien ulko-oviin ja postilaatikoihin ilman heidän suostumustaan. Markkinaoikeus ei kuitenkaan pitänyt yrityksen markkinointia lainvastaisena ja hylkäsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksen toukokuussa 2011.

Kuluttaja-asiamies haki asiaan muutosta korkeimmalta oikeudelta ja esitti, että asiassa on otettava huomioon yksityisyyden suoja, kotirauha ja omaisuudensuoja perusoikeuksina. Korkein oikeus katsoi 30.1.2013 antamassaan ratkaisussa, että Letterboxin mainosten jakelutapa oli ristiriidassa perustuslain perusoikeuksien kanssa. Siksi menettely oli myös kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla hyvän tavan vastaista.

Korkein oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja kielsi Letterboxia käyttämästä suoramarkkinointimenetelmää, jossa kuluttajien asuntojen ulko-oviin tai postilaatikoihin kiinnitetään mainoslappuja ilman heidän suostumustaan. Kiellolle määrättiin 50 000 euron uhkasakko.