Korkein oikeus palautti XXL:n hintalupaus-asian takaisin markkinaoikeuteen

Kuluttaja-asiamies katsoi vuonna 2014, että urheiluvälineliike XXL:n esittämät tuotteiden edullisemmuutta koskevat väitteet yhdessä hinnanerotusta koskevan lupauksen kanssa olivat kuluttajien kannalta harhaanjohtavia. Esimerkiksi hintalupausta koskevista tuotteista vain noin puolet löytyi muiden yritysten tarjonnasta. XXL loi markkinoinnillaan mielikuvaa hintaedusta, jota ei ollut varmuudella olemassa. Kuluttaja-asiamies vei XXL:n markkinaoikeuteen, koska yritys ei muuttanut markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaiseksi.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen 24.11.2015 katsottuaan, että XXL:n markkinoinnissaan käyttämän hintalupauksen sanamuoto ei johtanut kuluttajaa harhaan. Kuluttaja-asiamies valitti päätöksestä korkeimpaan oikeuteen vuonna 2016. Korkein oikeus kumosi 7.12.2017 markkinaoikeuden päätöksen ja palautti asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön tukeutuneen korkeimman oikeuden 7.12.2017 antaman päätöksen mukaan markkinaoikeus ei ollut ottanut harhaanjohtavuutta arvioidessaan huomioon kaikkia esille tulleita seikkoja kokonaisuudessaan. Markkinaoikeus oli perustanut ratkaisunsa mainoksessa käytettyihin sanamuotoihin, vaikka ratkaisevaa olisi korkeimman oikeuden mukaan ollut arvioida sitä mielikuvaa, joka keskivertokuluttajalle XXL:n mainonnasta syntyy. Korkein oikeus edellytti päätöksessään, että XXL:n markkinointiväitteet arvioidaan nyt markkinaoikeudessa uudelleen korkeimman oikeuden esittämien seikkojen perusteella.

Lisätietoja:

Kuluttaja-asiamies sai valitusluvan markkinaoikeuden XXL-päätökseen.  Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 8.12.2016.

Markkinaoikeus kielsi XXL:n harhaanjohtavan markkinoinnin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 24.11.2015

Kuluttaja-asiamies vei XXL:n markkinaoikeuteen harhaanjohtavasta markkinoinnista. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 3.3.2015.