Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa kilpailulain soveltamiseen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ottaa huomioon koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen kilpailulakia sovellettaessa.

Yrityksillä voi olla poikkeustilan aikana tarve tehdä yhteistyötä varmistaakseen riittävän tarjonnan tai tuotteiden jakelun tasapuolisesti kaikille kuluttajille. KKV ei puutu toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä tuotteiden riittävän saatavuuden turvaamiseksi. Virastoon voi olla yhteydessä ohjeistuksen saamiseksi, jos on epäselvyyttä yhteistyön sallittavuudesta.

KKV puuttuu poikkeustilan aikanakin tiukasti yritysten välisiin kartelleihin, joilla pyritään nostamaan hintoja kuluttajien vahingoksi. Sama koskee määräävän aseman väärinkäyttöä, jolla pyritään sulkemaan kilpailijoita pois markkinoilta tai veloittamaan ilmeisen kohtuuttomia hintoja.

EU:n komissio on tänään linjannut yhdessä muiden EU-maiden kilpailuviranomaisten kanssa koronaviruksen vaikutuksia kilpailulainsäädännön soveltamiseen. KKV noudattaa tätä linjausta.