Kuluttaja-asiamiehelle jälleen tärkeä voitto tilausansaoikeudenkäynnissä

Kuluttaja-asiamies on saanut Helsingin hovioikeudesta jo toisen vahvistavan tuomion tilausansa-asioissa. Tässäkin tapauksessa perintätoimisto Gothia Oy velkoi Westerfield AG:ltä ostamaansa saatavaa. Saatava perustui puhelinmyynnissä tehtyyn partaterä- ja sukkatilaukseen. Käsitellyssä tapauksessa kuluttaja kiisti maksuvelvollisuutensa, koska hän ei voinut perua tilaustaan Westerfieldin toimimattoman asiakaspalvelun vuoksi.

Helsingin hovioikeus päätti 28.10.2015, ettei se anna jatkokäsittelylupaa Gothia Oy:lle, joka oli valittanut Vantaan käräjäoikeuden 12.6.2015 antamasta tuomiosta Helsingin hovioikeuteen. Vantaan käräjäoikeus hylkäsi tuolloin perintäyhtiö Gothia Oy:n kanteen.

Asiakaspalvelun puutteet johtivat sopimuksen purkuun

Kuluttajalla on lain ja sopimusehtojen mukaan 14 vuorokautta aikaa peruuttaa puhelinmyynnissä tehty tilaus. Kuluttaja kertoi, että Westerfieldin asiakaspalvelunumerossa ei vastattu lukuisista yrityksistä huolimatta. Westerfield ei ollut antanut peruutuksia varten muita yhteystietoja kuin asiakaspalvelunumeron.

Kuluttajaviranomaiset ovat saaneet lukuisia vastaavia, asiakaspalvelun toimimattomuutta koskevia ilmoituksia Westerfieldistä. Asian yleisen merkityksen vuoksi kuluttaja-asiamies avusti kuluttajaa oikeudessa. Kuluttajan lisäksi oikeudessa kuultiin neljää todistajaa, jotka kertoivat yhdenmukaisesti Westerfieldin asiakaspalvelunumeron toimimattomuudesta.

Käräjäoikeus piti kuluttajan ja todistajien kertomusta asiakaspalvelun puutteista uskottavana. Käräjäoikeus katsoi, että toimiva asiakaspalvelu oli ollut keskeinen edellytys kyseisen kuluttajan tilaukselle ja että siihen liittyvät puutteet olivat olleet Westerfieldin olennainen sopimusrikkomus, joka oikeutti sopimuksen purkuun. Gothia Oy:n kanne hylättiin ja Gothia Oy velvoitettiin korvaamaan kuluttajan oikeudenkäyntikulut.

Kuluttaja-asiamies saanut hovioikeudesta voiton nyt kahdessa merkittävässä tilausansa-asiassa

Kuluttaja-asiamies sai hovioikeudesta lokakuussa 2015 toisenkin Westerfieldiin ja Gothiaan liittyvän periaatteellisesti tärkeän voiton. Tuolloin käsiteltiin sitä, oliko kuluttaja tehnyt tilaussopimusta muustakin kuin näytepakkauksesta. Hovioikeus oli käräjäoikeuden ja kuluttaja-asiamiehen näkemyksen kannalla, ettei varsinaista tilaussopimusta ollut myyntipuhelun pohjalta syntynyt ja ettei asiakkaalla ollut velvollisuutta maksaa muusta kuin näytepakkauksesta.

Kuluttaja-asiamies on kuluvana vuonna puuttunut tiukasti tilausansoihin liittyvään perintään ja avustanut oikeudessa kymmeniä kuluttajia. Tähän mennessä kuluttaja-asiamies on voittanut kaikki jutut. Kuluttaja-asiamies pyrkii ennakkopäätösten avulla ratkaisemaan samankaltaiset tuhannet velkomusasiat. Kuluttaja-asiamiehellä on valmiudet jatkaa laajamittaisesti kuluttajien avustamista oikeudessa tilausansa-asioissa.

Kuluttaja-asiamies kertoi tilausansojen vastaisesta työstään ja tuloksista oikeudessa lokakuisessa teemauutiskirjeessä 5/2015. Toisesta hovioikeuden tuomiosta, joka käsitteli myyjän näyttöä sopimuksen synnystä, kerrottiin muun muassa YLEn uutisessa 29.10.2015.