Kuluttaja-asiamieheltä uusi linjaus kotimyynnistä

Kuluttaja-asiamies on uudistanut kotimyyntiä koskevan linjauksen. Uudistuksen taustalla on kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi, joka on aiheuttanut muutoksia kuluttajansuojalain kotimyyntiä koskeviin säännöksiin. Muutokset koskevat muun muassa tilauksen peruuttamista ja yritysten velvollisuutta antaa aikaisempaa enemmän tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. Myös kotimyynnin määritelmää laajennettiin. Merkitystä ei enää ole sillä, tehdäänkö sopimus ostajan vai myyjän aloitteesta.

Kuluttaja-asiamies on laatinut yritysten tueksi kotimyyntilinjauksen, jota noudattamalla ne voivat varmistaa toimivansa lainmukaisesti. Linjaus sisältää tietoa myös kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista kotimyynnissä.  Lainsäädännön lisäksi linjauksessa on otettu huomioon kuluttajariitalautakunnan päätökset. Kuluttaja-asiamies on kuullut linjauksen valmistelun yhteydessä elinkeinoelämän järjestöjä, kuluttajariitalautakuntaa ja kuluttajaneuvontaa.

Kotimyynnillä tarkoitetaan sopimuksia ja tarjouksia, jotka tehdään jossakin muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, ja joita tehtäessä molemmat osapuolet ovat läsnä. Merkitystä ei ole sillä, kumman aloitteesta sopimus tehdään. Kotimyynnistä on kyse esimerkiksi silloin, kun yrittäjä saapuu kuluttajan pyynnöstä tämän kotiin ja samassa yhteydessä osapuolet tekevät remontista sopimuksen.

Muutoksia peruuttamisoikeuteen

Uusien säännösten seurauksena esimerkiksi sopimuksen peruuttamisoikeuteen on tullut muutoksia.  Tavaran palauttaminen ei yksistään riitä peruutukseksi, vaan kuluttajan on aina ilmoitettava peruutuksesta. Yrityksen on tarjottava kuluttajalle peruuttamislomake, mutta Ilmoituksen voi tehdä myös muilla tavoin esimerkiksi sähköpostilla tai palautuslähetyksen mukana toimitettavalla ilmoituksella.  Peruutus on tehtävä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai sopimuksen tekemisestä. Uusien säännösten mukaan kuluttajan on maksettava itse peruuttamansa tilauksen palautuskulut. Yritys voi halutessaan tarjota asiakkaillensa ilmaisen palautuksen.

Uusien säännösten myötä peruuttamisoikeutta on rajoitettu kotimyynnissä. Peruuttamisoikeutta ei ole esimerkiksi silloin, kun tavara on räätälöity kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai se vastaa selvästi kuluttajan henkilökohtaisia tarpeita. Esimerkiksi kun kyseessä on mittatilauksena valmistettavien keittiökalusteiden tilaaminen asennuksineen. Peruuttamisoikeuden menetystä arvioitaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon, onko elinkeinonharjoittaja ryhtynyt toimenpiteisiin sopimuksen täyttääkseen esimerkiksi silloin, jos toimitus on sovittu aloitettavaksi vasta myöhemmin. Peruuttamisoikeuden puuttumisesta on kerrottava selkeästi ennen sopimuksen tekemistä.

Kotimyyntiä käytetään esimerkiksi suhteellisen kalliiden remontointipalveluiden myynnissä. Uudistuneen lainsäädännön myötä kuluttajalle räätälöidyn sopimuksen peruuttamisoikeutta voidaan rajoittaa, mutta tätä ei kuitenkaan aina tuoda esiin ennen sopimuksen tekemistä. Tämä on aiheuttanut etenkin ikääntyneille kuluttajille ongelmia.

Uudet säännökset edellyttävät yrityksiä antamaan kuluttajille aiempaa enemmän tietoja ennen sopimuksen solmimista.  Yrityksen on annettava kuluttajille paperilla tai muulla pysyvällä tavalla muun muassa tiedot tuotteen pääominaisuuksista, verollisesta kokonaishinnasta ja toimitus- ja palautuskuluista sekä elinkeinonharjoittajan yhteystiedot.  Kuluttajille on myös annettava tietoa tilauksen peruutusehdoista, asiakaspalvelusta ja tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta.

Linjaus Kotimyynti