Kuluttaja-asiamieheltä uusi linjaus kuluttajaluottojen tarjoamisesta

Kuluttaja-asiamies on laatinut luotonantajille ja luotonvälittäjille uuden kuluttajaluottojen tarjoamista koskevan linjauksen. Linjauksen taustalla ovat kuluttajaluottoja koskevaan lainsäädäntöön 1.1.2017 alkaen tulleet muutokset sekä oikeuskäytännön kehittyminen.

Kuluttaja-asiamiehen linjausten tarkoituksena on antaa yrityksille ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa lain säännösten käytäntöön soveltamisesta. Linjaukset perustuvat säännöksiin, oikeuskäytäntöön ja valvontaviranomaisten ratkaisuihin.

Uudessa kuluttajaluottojen tarjoamista koskevassa linjauksessa selvitetään luotonantajille ja luotonvälittäjille, miten kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä sovelletaan kuluttajaluottojen tarjoamiseen. Kuluttajaluottoja ovat elinkeinonharjoittajan kuluttajille tarjoamat luotot luottomuodosta, luoton määrästä, luottoajasta ja luoton käyttötarkoituksesta riippumatta. Asunto-omaisuuteen liittyvistä luotoista säädetään nyt erikseen kuluttajansuojalain 7 a luvussa.

Linjauksessa avataan esimerkkien ja ratkaisukäytännön avulla muun muassa sitä, mitkä kaikki asiat kuluttajaluotoista on kerrottava mainoksissa. Lainsäädäntö edellyttää, että mainoksessa annetaan paljon yksityiskohtaista tietoa kuluttajaluotosta selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Markkinoijan tuleekin kiinnittää erityistä huomiota tietojen esittämistapaan ja mainosvälineen valintaan.

Linjausluonnos oli syksyllä 2016 kommentoitavana Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) verkkosivuilla. Lisäksi keskeisiltä sidosryhmiltä pyydettiin erikseen palautetta luonnoksesta. Kommentteja hyödynnettiin sekä linjauksen sisältöä että rakennetta laadittaessa. Uusi linjaus korvaa aikaisemman, vuonna 2013 julkaistun kuluttajaluotto-linjauksen.