Kuluttaja-asiamieheltä uusi linjaus verkkokaupassa maksamiseen

Kuluttaja-asiamies on laatinut linjauksen verkkokaupoille ja maksamisratkaisuja verkkokauppoihin tarjoaville yrityksille. Linjauksessa käsitellään kuluttajaoikeudellisia vaatimuksia, jotka liittyvät verkkokauppaostosten maksamiseen eri maksutavoilla, ja opastetaan toteuttamaan maksamiskäytäntöjä niin, että maksaminen olisi sekä sujuvaa että täyttäisi lain vaatimukset. Linjaus soveltuu verkkokauppoihin riippumatta siitä, millä laitteella tai sovelluksella kuluttaja verkkokaupassa vierailee.

Kuluttaja-asiamiehen linjausten tarkoituksena on antaa yrityksille ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa lain säännösten käytäntöön soveltamisesta. Linjaukset perustuvat säännöksiin, oikeuskäytäntöön ja valvontaviranomaisten ratkaisuihin sekä markkinoiden valvonnassa havaittuihin seikkoihin. Maksaminen verkkokaupassa -linjaus sisältää myös käytännönläheisiä suosituksia toimintavoiksi.

Linjauksessa opastetaan muun muassa, miten yritykset voivat ottaa maksutapoja koskevan sääntelyn huomioon niin, että kuluttajille annetaan olennaiset tiedot oikeaan aikaan. Lisäksi linjauksessa tarkastellaan luottosopimuksen tekemistä sekä annetaan ohjeita maksamisen ongelmatilanteiden selvittämiseksi.

Linjausluonnos oli syksyllä 2016 kommentoitavana Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla. Lisäksi keskeisiltä sidosryhmiltä pyydettiin erikseen palautetta luonnoksesta. Kommentteja hyödynnettiin linjausta laadittaessa.

Lisätietoja:
Maksaminen verkkokaupassa. Kuluttaja-asiamiehen linjaus 2017.