Kuluttaja-asiamies edellytti urheiluvälineliikkeitä luopumaan ohjevähittäis- ja suositushinnoista

Kuluttaja-asiamies on sopinut kymmenen Suomessa toimivan urheiluvälineliikkeen kanssa, että ne eivät enää jatkossa markkinoinnissaan vertaile tarjoushintojaan ohjevähittäis- ja suositushintoihin. Näin varmistetaan, että tarjousten markkinointi ei ole harhaanjohtavaa. Kuluttaja-asiamies on muistuttanut yrityksiä myös tarjous- ja alennusmyyntimarkkinointia koskevista säännöksistä.

Kuluttaja-asiamiehen ja urheiluvälinealan tapaamisen taustalla on markkinaoikeuden 24.11.2015 antama päätös, joka koskee urheiluvälineliike XXL Sports & Outdoor Oy:tä. Markkinaoikeus kielsi kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti XXL:ää vertaamasta markkinoinnissaan tuotteensa myyntihintaa suositusvähittäishintaan, jos kyseinen hinta ei vastaa yleisesti muiden vähittäismyyjien samasta tuotteesta perimää hintaa. Lisäksi markkinaoikeus kielsi XXL:ää esittämästä markkinoinnissa perätöntä väitettä siitä, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan, vaikka samaa tuotetta myydään samaan hintaan tarjousajan jälkeen.

Ohjevähittäishinnan (OVH) ja suositushinnan (SH) käyttö on sallittua vain, jos muut vähittäismyyjät ovat yleisesti perineet samasta tuotteesta kyseistä hintaa. Yrityksen pitää myös pystyä todistamaan tämä. Asiasta on kuitenkin käytännössä yleensä mahdotonta esittää riittävää näyttöä. XXL:n lisäksi muillakin urheiluvälineliikkeillä on ollut vertailuhinnoissaan korjattavaa. Harhaanjohtavat vertailuhinnat aiheuttavat kuluttajille taloudellisia menetyksiä, kun kuluttajien huomiota ei kiinnitetä lopulliseen myyntihintaan vaan tekaistun alennuksen suuruuteen.

Kuluttaja-asiamies ei ole pitänyt tarkoituksenmukaisena viedä XXL:n lisäksi myös muita urheiluvälineliikkeitä yksitellen markkinaoikeuteen, vaan on liikkeille järjestämässään tapaamisessa ilmoittanut odottavansa kaikkien alan yritysten toimivan jatkossa markkinaoikeuden XXL:ää koskevan päätöksen mukaisesti. Tapaamisessa sovittiin myös, että urheiluvälineliikkeet eivät enää jatkossa käytä markkinoinnissaan vertailuhintana ohjevähittäis- ja suositushintoja. Lisäksi yrityksille kerrattiin myös muita alennus- ja tarjousmarkkinointiin liittyviä sääntöjä, kuten alennusmyyntien kestoa ja toteutustapoja.

Kuluttaja-asiamies käsittelee aihetta myös 2.3.2016 ilmestyvässä blogikirjoituksessaan.