Konsumentombudsmannen förutsätter att sportaffärer avstår från att använda riktminutpriser och rekommenderade priser

Konsumentombudsmannen har avtalat med tio sportaffärer som är verksamma i Finland om att de i fortsättningen avstår från att jämföra sina extrapriser med riktminutpriser eller rekommenderade priser i sin marknadsföring. På detta sätt säkerställs att marknadsföringen av affärernas erbjudanden inte är missvisande. Konsumentombudsmannen har också påmint företagen om bestämmelser som gäller extrapris- och reamarknadsföring.

En bakgrundsfaktor till mötet mellan konsumentombudsmannen och sportutrustningsbranschen är marknadsdomstolens beslut av 24.11.2015 som gäller sportaffären XXL Sports & Outdoor Oy. I enlighet med konsumentombudsmannens yrkande förbjöd marknadsdomstolen XXL att i sin marknadsföring jämföra försäljningspriset med det rekommenderade detaljpriset, om det aktuella priset inte motsvarar det pris som andra detaljhandlare allmänt tar för samma produkt. Dessutom förbjöd marknadsdomstolen XXL att i marknadsföringen lägga fram ogrundade påståenden om att produkten i erbjudandet finns att få till ett visst pris endast under en kort begränsad tid, även om samma produkt säljs till samma pris efter erbjudandets giltighetstid.

Det är tillåtet att använda riktminutpriset och det rekommenderade priset endast om de övriga detaljhandlarna allmänt tar samma pris för samma produkt. Företaget ska också kunna bevisa detta. I allmänhet är det i praktiken dock inte möjligt att lägga fram tillräckliga bevis. Utöver XXL har också andra sportaffärer haft anledning att korrigera sina ordinarie priser. Missvisande ordinarie priser orsakar ekonomiska förluster för konsumenterna då affären inte riktar konsumenternas uppmärksamhet på det slutliga försäljningspriset utan på en rabatt vars storlek är artificiell.

Konsumentombudsmannen har inte betraktat det som ändamålsenligt att vid sidan av XXL även dra andra sportaffärer inför marknadsdomstolen en i taget. I stället ordnade konsumentombudsmannen ett möte, där han meddelade företagen att han i fortsättningen förväntar sig att alla företag i branschen agerar i enlighet med marknadsdomstolens beslut om XXL. På mötet avtalades också om att sportaffärerna i fortsättningen inte använder riktminutpriser eller rekommenderade priser som ordinarie priser i sin marknadsföring. Företagen informerades också om andra regler som gäller rea- och extraprismarknadsföring, såsom om realisationsförsäljningarnas längd och sätten att genomföra dem.

Konsumentombudsmannen behandlar ämnet också i sitt blogginlägg (på finska) som utkommer den 2 mars 2016.