Kuluttaja-asiamies hakee kieltoa MiGame Oy:n lisämaksulliselle asiakaspalvelunumerolle

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää pelikauppa MiGame Oy:tä tarjoamasta lisämaksullista puhelinnumeroa asiakkaille, jotka ottavat yhteyttä esimerkiksi palvelun virhettä ja rahojen palauttamista koskevassa asiassa. Puheluista on veloitettu 1,98 euroa minuutissa. Kiellon tehosteeksi kuluttaja-asiamies vaatii 50 000 euron uhkasakkoa.

Kuluttajansuojalain mukaan sopimuksen tehneille asiakkaille on tarjottava puhelinpalvelua, jonka hinta on maksimissaan kuluttajan liittymän mukainen tai perustuu laskennalliseen perushintaan. Tällä hetkellä perushinta, jota ei saa ylittää, on 0,084 euroa minuutissa. Perushintaista numeroa tulee tarjota yhteydenottoihin, jotka koskevat esimerkiksi aiemmin tehdyn sopimuksen peruuttamista, tavaran tai palvelun viivästystä tai virhettä, sopimuksen irtisanomista tai purkamista sekä laskutusta.

MiGame Oy on tarjonnut lisämaksullista puhelinnumeroa asiakkailleen esimerkiksi sähköpostivastauksessa. Lisäksi yrityksen Latauskoodit.fi -verkkosivut on toteutettu niin, että kuluttajalle syntyy käsitys siitä, että jo tehtyä sopimusta koskevaan puhelinasiointiin tulee käyttää ainoastaan lisämaksullista puhelinnumeroa.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää MiGame Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa yritys verkkosivuillaan, sähköpostivastauksissa tai muussa asiakasviestinnässä tarjoaa lisämaksullista puhelinnumeroa sopimuksen jo tehneille asiakkaille. Kuluttaja-asiamies vaatii, että kieltoa tehostetaan 50 000 euron sakon uhalla.

”Sääntelyn tarkoitus on varmistaa, että kuluttaja voi hyödyntää lakisääteisiä oikeuksiaan, kuten reklamointia ja sopimuksen irtisanomista tehokkaasti ja ilman, että siitä aiheutuu lisäkuluja. Siksi tämä asia on kuluttajan kannalta tärkeä”

– Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies on tehnyt elokuussa 2018 aloitteen perushintaista asiakaspalvelunumeroa koskevan sääntelyn tarkistamiseksi.