Konsumentombudsmannen söker förbud mot MiGame Oy:s kundservicenummer med tilläggsavgift

Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förbjuder det telefonnummer med tilläggsavgift som MiGame Oy erbjuder de kunder som tar kontakt i ärenden som gäller till exempel fel i tjänsten eller returnering av betalningar. Företaget har tagit ut en taxa på 1,98 euro per minut för samtalen. Konsumentombudsmannen kräver att förbudet förstärks med ett vite på 50 000 euro ifall bolaget bryter mot det.

Enligt konsumentskyddslagen ska avtalskunder erbjudas telefontjänster vars taxa inte överstiger taxan i konsumentens anslutningsavtal eller en kalkylmässig normaltaxa. För tillfället är den normaltaxa som inte får överstigas 0,084 euro. Ett nummer med normaltaxa ska erbjudas för kontakter som gäller frånträde av ett tidigare ingått avtal, dröjsmål eller fel i varan eller tjänsten, uppsägning eller hävning av avtalet eller fakturering.

MiGame Oy har erbjudit ett telefonnummer med tilläggsavgift till exempel i sina e-postsvar. Därtill ger företagets webbplats Latauskoodit.fi konsumenten en bild av att om man per telefon vill uträtta ärenden som gäller ett redan ingånget avtal, ska man endast använda telefonnumret med tilläggsavgift.

Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förbjuder MiGame Oy att fortsätta eller upprepa sitt förfarande där företaget på sin webbplats, i sina e-postsvar eller i annan kundkommunikation erbjuder ett telefonnummer med tilläggsavgift till sina avtalskunder. Konsumentombudsmannen kräver att förbudet förstärks med ett vite på 50 000 euro ifall bolaget bryter mot förbudet.

”Syftet med regleringen är att säkerställa att konsumenten kan åtnjuta sina lagstadgade rättigheter, såsom att lämna in en reklamation eller att säga upp ett avtal på ett effektivt sätt utan att det orsakar tilläggskostnader. Därför är det här ur konsumentens synvinkel mycket viktigt”

– Konsumentombudsman Katri Väänänen

I augusti 2018 lämnade konsumentombudsmannen in ett initiativ om att man ska granska bestämmelserna för normaltaxan för kundservicenummer .