Kuluttaja-asiamies hakee maksuun pikaluottoyhtiö J.W.-Yhtiöt Oy:lle määrättyä 50 000 euron uhkasakkoa

J.W.-Yhtiöt Oy on kuluttaja-asiamiehen selvitysten perusteella rikkonut sille vuonna 2012 määrättyä markkinaoikeuden kieltoa. Yhtiön vuonna 2018 toteuttamassa pikaluottojen markkinoinnissa on jätetty ilmoittamatta olennaisia luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja.

Uhkasakon maksuunpanon lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeudelta myös kiellon tehosteeksi asetetun 50 000 euron uhkasakon korottamista 100 000 euroon, koska yhtiölle vuonna 2012 määrätty kielto ei ole ehkäissyt yhtiötä rikkomasta kuluttajansuojalakia.

J.W.-Yhtiöt Oy on markkinoinut Suomilimiitti-kuluttajaluottoja televisiossa sekä raitiovaunuissa. Televisiomainoksista ilmeni luoton määrää ja luottokustannuksia koskeva tieto. Muut ehtoja koskevat tiedot ilmoitettiin televisioruudun alalaidassa pienellä tekstillä reilun sekunnin ajan. Kuluttajalla ei ollut mahdollisuutta lukea ja sisäistää ilmoitettuja tietoja. Raitiovaunumainoksissa ilmoitettiin ainoastaan luoton määrää koskeva tieto, mutta muita luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja ei ilmoitettu lainkaan.

Tarjottavaa luottoa koskevat perustiedot on lain mukaan ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Perustietoja ovat muun muassa luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset. Ehtojen on myös vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

Menettelyllään J.W.-Yhtiöt Oy antoi kuluttajille puutteellisen kuvan luoton kustannuksista, ja vaikeutti eri kuluttajaluottojen vertailua.

Lue lisää:

Tiivistelmä markkinaoikeuden J.W.-Yhtiöitä koskevasta päätöksestä (19.6.2012)