Konsumentombudsmannen kräver att snabblånsföretaget J.W.-Yhtiöt Oy döms betala vite på 50 000 euro

Enligt konsumentombudsmannens utredning har J.W.-Yhtiöt Oy brutit mot det förbud som marknadsdomstolen utfärdat 2012. Bolagets marknadsföring av snabblån år 2018 utelämnade väsentlig information om kreditavtalets villkor.

Utöver utdömt vite kräver Konsumentombudsmannen också att marknadsdomstolen höjer det ursprungliga vitet på 50 000 euro till 100 000 euro, eftersom förbudet som utfärdades 2012 inte har lyckats hindra företaget från att bryta mot konsumentskyddslagen.

J.W.-Yhtiöt Oy har marknadsfört Suomilimiitti-konsumentkrediter i TV och i spårvagnar. I TV-reklamerna framkom kreditens belopp och information om kreditkostnader. Information om övriga villkor meddelades med liten text i nedre kanten av TV-bilden under drygt en sekund. Konsumenten hade ingen möjlighet att läsa och anamma den angivna informationen. I reklamerna som visades i spårvagnar framkom endast kreditens belopp, och kreditavtalets övriga villkor utelämnades helt.

Grundläggande information om krediten ska enligt lagen synas tydligt, klart och koncist i reklam. Grundläggande information är bland annat räntan för krediten, den effektiva räntan och övriga kreditkostnader. Villkoren skall också motsvara de kreditvillkor som kreditgivaren normalt erbjuder.

Med sitt förfarande har J.W.-Yhtiöt Oy gett konsumenter en bristande bild av kreditens kostnader, vilket har försvårat jämförelsen mellan olika konsumentkrediter.

Läs mer:

Sammanfattning av marknadsdomstolens beslut om J.W.-Yhtiöt (19.6.2012, på finska)