Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kieltoa kolmelle yhtiölle

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeudelta, että se kieltää Suomen Rahoitusyhtiö Oy:tä tarjoamasta pikaluottoja kuluttajansuojalain vastaisin ehdoin. Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää perintätoimisto Requisita Oy:tä ja lakiasiaintoimisto Hasa Bros. Oy:tä perimästä kuluttajaluottosuhteeseen perustuvia saatavia siltä osin, kun velalliselta peritään kuluttajansuojalain korkokattosäännöksen ylittäviä korkoja, maksullisesta viestipalvelusta syntyneitä maksuja, korkolain ylittäviä eräpäivänsiirtomaksuja ja lakisääteiset viivästysseuraamukset ylittävää sopimussakkoa.

Suomen Rahoitusyhtiö Oy tarjoaa verkkosivuillaan glee.fi, orkia.fi, siljalaina.fi, ottoraha.fi ja finnlaina.fi luottoja yksityishenkilöille. Yhtiö ei omien ehtojensa mukaan myönnä tai välitä kuluttajaluottoja, vaan yhtiö toimii verkossa portaalina yksityishenkilöiden välisessä luotonannossa. Oman ilmoituksensa mukaan yhtiö harjoittaa niin sanottua vertaislainatoimintaa.

Kuluttajansuojalain vastaisia ehtoja

Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n verkkosivujen kautta tapahtuva luoton myöntämiseen liittyvä toiminta ja saatavien perintä on hajautettu useaan eri yhtiöön. Osa yrityksistä on suomalaisia, osa ulkomaille, kuten Panamaan, Seychelleille ja Isoon-Britanniaan rekisteröityjä. Kuluttaja-asiamiehen selvityksen mukaan kyseiset yhtiöt ovat saman omistajatahon ja samojen intressipiirien määräysvallassa.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n sopimusehtojen tarkoittamassa luotonannossa on kyse keinotekoisesta järjestelystä, joka ei vastaa todellisuutta, ja jolla pyritään ainoastaan kiertämään kuluttajansuojalain 7 luvun kuluttajaluottoja koskevaa sääntelyä. Kuluttaja-asiamies katsoo, että yhtiön verkkosivujen kautta tapahtuvassa luotonannossa tosiasiallinen luottosuhde syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja pikaluoton hakeneen kuluttajan välille.

Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii neljälle Suomen Rahoitusyhtiö Oy:ssä, Requisita Oy:ssä ja Hasa Bros. Oy:ssä toimivalle henkilölle henkilökohtaista kieltoa.

Kuluttaja-asiamies jätti hakemuksen markkinaoikeudelle 7.1.2016.