Konsumentombudsmannen söker hos marknadsdomstolen förbud för tre bolag

Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förbjuder Suomen Rahoitusyhtiö Oy att erbjuda snabbkrediter till villkor som strider mot konsumentskyddslagen. Dessutom kräver konsumentombudsmannen att marknadsdomstolen förbjuder inkassoföretaget Requisita Oy och advokatbyrå Hasa Bros. Oy att driva in fordringar som baserar sig på konsumentkreditförhållanden till den del som man av gäldenären driver in räntor som är högre än de som anges i bestämmelsen om räntetak i konsumentskyddslagen, avgifter som uppkommit av avgiftsbelagda meddelandetjänster, avgifter för flyttning av förfallodag och avtalsviten som är högre än lagstadgade dröjsmålspåföljder.

Suomen Rahoitusyhtiö Oy erbjuder på sina nätsidor glee.fi, orkia.fi, siljalaina.fi, ottoraha.fi och finnlaina.fi krediter till privatpersoner. Bolaget uppger enligt sina villkor att det varken beviljar eller förmedlar konsumentkrediter, utan bolaget fungerar på nätet som en portal för kreditgivning mellan privatpersoner. Enligt egen uppgift utövar bolaget verksamhet med så kallade privata lån.

Villkor som strider mot konsumentskyddslagen

Den verksamhet i anslutning till kreditbeviljning som sker genom Suomen Rahoitusyhtiö Oy:s nätsidor och indrivningen av fordringar har spridits på många olika bolag. En del av företagen är finländska, en del är utländska och registrerade t.ex. i Panama, Seychellerna och Storbritannien. Enligt konsumentombudsmannens utredning har samma ägare och samma intressesfärer bestämmanderätten i de ifrågavarande bolagen.

Konsumentombudsmannen anser att det i avtalsvillkoren för den kreditgivning som Suomen Rahoitusyhtiö Oy avser är fråga om ett konstgjort arrangemang, som inte motsvarar verkligheten och vars mål är endast att kringgå de bestämmelser om konsumentkrediter som avses i kap. 7 i konsumentskyddslagen. Konsumentombudsmannen anser att vid kreditgivning som sker genom bolagets nätsidor uppstår det faktiska kreditförhållandet mellan Suomen Rahoitusyhtiö Oy och den konsument som ansökt om snabbkrediten.

Dessutom yrkade konsumentombudsmannen personligt förbud för fyra personer som verkar i Suomen Rahoitusyhtiö Oy, Requisita Oy och Hasa Bros. Oy.

Konsumentombudsmannen lämnade sin ansökan till marknadsdomstolen 7.1.2016.