Kuluttaja-asiamies havaitsi puutteita alustojen kuluttajansuojassa

Palvelualustat ovat tuttuja useille kuluttajille sekä ostoksia että hintavertailuja tehdessä. Kuluttaja-asiamies on huomannut valvonnassaan, että kuluttajansuojan perusasiat jäävät alustoilla kuitenkin usein noudattamatta. Alustojen on yhdessä niillä toimivien yritysten kanssa varmistettava, että kuluttaja saa lain vaatimat tiedot tuotteen myyjästä, myytävästä tuotteesta ja omista oikeuksistaan. Kuluttaja-asiamies on edellyttänyt Sähkövertailu.fi- ja Huuto.net -alustoja ylläpitävää Sanoma Media Finland Oy:tä sekä Honk.fi -alustaa ylläpitävää Honk Finland Oy:tä tekemään korjauksia palveluihinsa.

”Alustojen tarjoamat tavat löytää, vertailla ja ostaa palveluja ja tuotteita ovat monin tavoin tervetulleita. Alustalla toimittaessa pätevät kuitenkin samat kuluttajansuojalain vaatimukset kuin verkkokaupassa muutoinkin, eivätkä yritykset voi kiertää niitä alustaa hyödyntämällä. Lisäksi alustan ylläpitäjän velvollisuutena on luoda alustansa muotoilultaan ja toiminnoiltaan sellaiseksi, että yritykset voivat täyttää velvollisuutensa”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Epäselvyyttä sopijakumppanista ja puutteita annetuissa tiedoissa

Kuluttajan oikeusaseman kannalta on tärkeä tietää, onko sopijakumppani yritys vai yksityishenkilö, koska kuluttajansuojalakia ei sovelleta kahden yksityishenkilön väliseen kauppaan. Huuto.net- ja Honk.fi -alustoilla tämä tieto jäi epäselväksi. Kuluttaja-asiamies edellytti Sanoma Media Finlandia ja Honk Finlandia toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että alustan käyttäjät ymmärtävät selvästi, kenen kanssa he ovat tekemässä sopimuksia.

Kuluttaja-asiamies painotti lisäksi, että Sanoma Media Finlandin ja Honk Finlandin vastuulla on yhdessä alustalla toimivan myyjäyrityksen kanssa varmistaa, että alustoilla annetaan kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot kuluttajille. Näitä tietoja ovat elinkeinonharjoittajan nimen ja yhteystietojen lisäksi tiedot muun muassa kulutushyödykkeen pääominaisuuksista ja kokonaishinnasta veroineen, lakisääteisestä virhevastuusta sekä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä.

Alustan on tuettava vaadittujen tietojen selkeää esittämistä

Sanoma Media Finlandin ylläpitämää Sähkövertailu.fi -palvelua käyttäneet kuluttajat kokivat, etteivät lupaukset edullisimmista hinnoista ja täsmällisistä vuosikustannusarvioista aina pitäneet paikkaansa ja että palvelusta saadut hintatiedot olivat harhaanjohtavia. Sanoma Media ei ottanut vastuuta vertailussa annettujen tietojen oikeellisuudesta, vaan palvelun ehtojen mukaan vastuu sähkösopimuksista annetuista tiedoista oli yksin sähkönmyyjällä. Kuluttaja-asiamies muistutti yhtiötä sille kuuluvasta vastuusta alustan ylläpitäjänä ja markkinoinnin suorittajana ja edellytti yhtiöltä kuluttajalle annettavien tietojen selkeää ja harhaanjohtamatonta esitystapaa. Alusta on luotava muotoiluiltaan ja toiminnoiltaan sellaiseksi, että se mahdollistaa kulutushyödykkeiden tarjoamisen alustalla kuluttajansuojalainsäädännön mukaisella tavalla.

Sanoma Media Finland Oy on ilmoittanut helmikuussa 2019 tekevänsä kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset palveluihinsa vaiheittain keväästä alkaen. Honk Finland Oy:n vastausta odotetaan maaliskuun 2019 alkupuolella.

Kuluttaja-asiamies on käsitellyt aiemmin vuonna 2018 vastaavia kysymyksiä SCM Suomi Oy:n Tori.fi -alustan ja Oy SRG Finland Ab:n Supersaver-autonvuokraussivuston osalta. Yritykset korjasivat alustapalvelujaan kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Tänään julkaistussa kuluttaja-asiamiehen uutiskirjeessä 1/2019 käsitellään tarkemmin alustojen vastuukysymyksiä. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan älylaitteiden myyntiin ja markkinointiin liittyvistä ongelmista.