Konsumentombudsmannen har upptäckt brister i plattformarnas konsumentskydd

Marknadsplatsplattformar är bekanta för många konsumenter både vid inköp och prisjämförelser. Konsumentombudsmannen har dock vid sin tillsyn upptäckt att grundläggande saker för konsumentskydd ofta inte efterföljs för plattformarna. Plattformarna ska tillsammans med företagen som använder dem i sin verksamhet, säkerställa att konsumenten får lagstadgade uppgifter om produktens försäljare, produkten som är till salu samt även sina egna rättigheter. Konsumentombudsmannen har utfärdat krav om att göra korrigeringar i sina tjänster till Sanoma Media Finland Oy som upprätthåller plattformarna Sähkövertailu.fi och Huuto.net samt till Honk Finlandia Oy som upprätthåller plattformen Honk.fi.

”De tillvägagångssätt som plattformarna erbjuder för att hitta, jämföra och köpa produkter och tjänster är mycket välkomna på många olika sätt. Vid inköp från en plattform gäller emellertid samma krav enligt konsumentskyddslagen som även annars i webbutiker, och dessa kan företagen inte kringgå, genom att nyttja plattformen. Utöver detta har upprätthållaren för plattformen skyldighet att skapa en plattform som har en sådan design och funktionalitet, att företagen kan uppfylla sina skyldighet”, konstaterar konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

Otydlighet om avtalspartner och brister i angivna uppgifter

För konsumentens juridiska ställning är det viktigt att veta, ifall avtalspartnern är ett företag eller en privatperson, eftersom konsumentskyddslagen inte tillämpas för en affär mellan två privatpersoner. På plattformarna Huuto.net och Honk.fi är den här informationen otydlig.  Konsumentombudsmannen ställde krav på Sanoma Media Finland och Honk Finland att genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att användarna av plattformarna på ett tydligt sätt får möjlighet att förstå med vilken aktör de gör en överenskommelse med.

Konsumentombudsmannen betonade utöver detta att Sanoma Media Finland och Honk Finland tillsammans med försäljningsföretaget som är verksamt på plattformen har ansvar för att säkerställa att plattformarna tillhandahåller alla förhandsuppgifter enligt konsumentskyddslagen till konsumenterna. Sådana uppgifter är utöver näringsidkarens namn och kontaktuppgifter, uppgifter om bland annat konsumentnyttighetens huvudegenskaper och totalpriset med skatter, lagstadgat felansvar, samt om villkoren, tidsbegränsningar och förfaranden för returrätt.

Plattformen måste ha en tydlig presentation av de obligatoriska uppgifterna

Konsumenter som använt tjänsten Sähkövertailu.fi som drivs av Sanoma Media Finland upplevde att löftena om de förmånligaste priserna och exakta värderingar av årskostnader inte alltid stämde samt att prisuppgifterna på tjänsten var vilseledande. Sanoma Media tog inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som angavs i jämförelsen, utan enligt tjänstens villkor låg ansvaret för uppgifterna om elavtalen, endast hos elsäljaren. Konsumentombudsmannen påminde bolaget om deras ansvar som upprätthållare och marknadsförare av plattformen och ställde krav på bolaget om att informationen till konsumenterna ska presenteras på ett tydligt och icke vilseledande sätt. Plattformens design och funktionalitet ska skapas på ett sådant sätt att den möjliggör tillhandahållandet av konsumentnyttighet på plattformen på ett sätt som efterföljer konsumentskyddslagen.

Sanoma Media Finland Oy har i februari 2019 meddelat att de från och med våren stegvis kommer genomföra de förändringar för sina tjänster som förutsätts av konsumentombudsmannen. Svar från Honk Finland Oy förväntas komma in i början av mars 2019.

Konsumentombudsmannen har tidigare hanterat motsvarande ärenden för SCM Suomi Oy:s plattform Tori.fi och Oy SRG Finland Ab:s webbplats Supersaver för biluthyrning. Företagen korrigerade sina plattformstjänster enligt de instruktioner som konsumentombudsmannen givit år 2018.

konsumentombudsmannens nyhetsbrev 1/2019 (på finska) som publiceras idag behandlas ansvarsfrågorna för plattformar mer detaljerat. I nyhetsbrevet berättas också om försäljningen och marknadsföringen av smarta enheter.