Kuluttaja-asiamies: Hintahuijausta huonekalualalla

Kuluttaja-asiamiehen seurannan perusteella huonekalualalla harhaanjohdetaan kuluttajia hinnoilla. Kalusteiden markkinoinnissa luodaan kuluttajille mielikuva suurista alennuksista käyttämällä myyntihinnan yhteydessä vertailuhintoja, alennusprosentteja tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja. Seuranta osoitti, että alennusilmoitukset eivät ole aina totuudenmukaisia.

Kuluttaja-asiamies seurasi useiden huonekalualan yritysten verkkosivuja elokuusta 2016 tammikuuhun 2017 sen selvittämiseksi, miten kalusteiden markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteiden hinnat alennetuksi käyttämällä prosenttialennusta, vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja. Seurannan kohteina olivat Kruunukaluste Oy:n, Metropoli Kaluste Oy:n, Stemma Oy:n, Finsoffat Oy:n, Isku-Yhtymä Oy:n, Vepsäläinen Oy:n ja JYSK Oy:n verkkosivut.

Tekaistuja vertailuhintoja ja kuvitteellisia aleprosentteja

Kaikkien kuluttaja-asiamiehen seuraamien yritysten markkinoinnissa oli puutteita, mutta puutteiden laajuus yritysten välillä vaihteli. Keskeinen rike oli se, että tuotetta ei välttämättä lainkaan tarjota ilmoitetulla vertailuhinnalla ja alennusprosentit ovat kuvitteellisia. Vertailuhinnan yhteydessä kerrottiin alennuksen myös kestävän vain rajallisen ajan tiettyyn määräpäivään saakka.

Tällaiset rajoitetut tarjoukset saattoivat seurata toinen toistaan ilman taukoa. Tuotteen ilmoitettiin olevan jouluna alennusmyynnissä käyttämällä ilmaisua ”ALE”, vaikka tuotetta myytiin samalla hinnalla, jolla sitä oli tarjottu elokuusta asti eli ennen alennusmyynnin alkuakin. Lisäksi tuotteiden hintoja saatettiin ensin nostaa lyhyeksi ajaksi ja mainostaa sen jälkeen kuluttajille huomattavan pitkään alennusmyyntiä.

Vertailuhintoja ja alennusprosentteja käyttämällä pyritään markkinoinnissa luomaan kuluttajille sellainen käsitys, että nämä saavat yritykseltä huomattavan alennuksen. Erilaiset ajalliset rajoitukset luovat mielikuvaa tiettynä ajanjaksona tarjouksessa olevista tuotteista ja antavat vaikutelman siitä, että tuote on tarjolla tarjoushintaan vain hyvin rajoitetun ajan.

Kuluttaja-asiamies odottaa huonekalualalta ryhtiliikettä tilanteen korjaamiseksi

Toimiva hintakilpailu ja kuluttajalle tarjottavat alennukset ovat kuluttajalle eduksi, mutta totuudenvastaisten tietojen esittäminen ja harhaanjohtavien ilmaisujen käyttäminen on yksiselitteisen kiellettyä. Kalusteiden myynninedistäminen ei voi rakentua kuluttajien luottamuksen väärinkäytölle.

Seurannan kohteena olleita yrityksiä on huomautettu niiden markkinoinnin puutteista ja kuluttajansuojalain sekä markkinaoikeuden laajan ratkaisukäytännön vastaisesta toiminnasta. Kuluttaja-asiamies seuraa jatkossakin huonekalualan yritysten markkinointia. Jos yritysten havaitaan toistavan lainvastaista markkinointiaan, kuluttaja-asiamies voi määrätä kiellon tai saattaa asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Kuluttaja-asiamies on aikaisemmin tehnyt vastaavanlaista seurantaa Maskun Kalustetalo Oy:n sekä Sotkan ja Askon (Indoor Group Oy) verkkosivuilla. Seurannan johdosta Maskun Kalustetalo Oy on tuomittu markkinaoikeudessa sakkoihin ja Indoor Group Oy:lle on määrätty uhkasakolla tehostettu kielto.