Kuluttaja-asiamies ja FiCom neuvottelivat pelisäännöt maksukanavapakettien muutoksiin

Kuluttaja-asiamies ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry ovat sopineet maksukanavapakettien muutostilanteita koskevasta sopimusehdosta. Jos tv-kanavapaketin sisältö ei pysy mahdollisimman samanlaisena ja riittävän monipuolisena, kuluttajalla on oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus.

Maksullisten kanavapakettien sisältöjen muutokset herättävät kuluttajissa usein hämmennystä. Kuluttajaviranomaisille ja palveluntarjoajille tulee yhteydenottoja, kun oma suosikkiurheilulaji, lempikanava tai tietty sarja poistuu kanavapaketista. Tällöin osa kuluttajista haluaisi päästä eroon määräaikaisesta sopimuksesta, jonka sisältö ei enää täysin vastaa sitä, mitä he ovat alun perin hankkineet.

Maksu-tv-palveluiden tarjoajat eivät kuitenkaan pysty aina vaikuttamaan siihen, että kanavan, sarjan tai urheilulajin tarjonta päättyy tai muuttuu asiakkaan määräaikaisen sopimuksen aikana. Maksu-tv-palveluille onkin luonteenomaista, että niiden sisältö voi muuttua ilman, että kyseessä olisi sopimusehtojen muuttaminen. Kuluttajan kannalta on ongelmallista, että hän ei voi tällaisissa tilanteissa vedota siihen, että määräaikaisiin sopimuksiin ei voi tehdä muutoksia.

Ongelman ratkaisemiseksi kuluttaja-asiamies ja FiCom ovat neuvotelleet sopimusehdon, jonka mukaan asiakkaalla on halutessaan oikeus irtisanoa sopimus, jos kanavapaketin sisällön muutos on niin iso, että palveluntarjoaja ei enää pysty tarjoamaan palvelua aiempaan verrattuna mahdollisimman samanlaisena ja riittävän monipuolisena. FiComin maksu-tv -palveluita tarjoavat jäsenet DNA, Elisa ja Sonera noudattavat jo uutta sopimusehtoa.

Kuluttaja-asiamies korosti neuvotteluissa, että kuluttajan on sopimusta tehdessään tiedettävä selvästi, millaiseen sopimukseen ja palveluun hän sitoutuu. Siksi palvelua koskevissa sopimusehdoissa on määriteltävä palvelun ominaisuudet riittävän tarkasti.

”On hienoa, että kuluttajan asema muutostilanteissa on nyt selkeämmin määritelty ja paremmin turvattu. Palveluntarjoajien ja mediatalojen on kuitenkin kiinnitettävä huomiota myös siihen, että kuluttajille ei luoda vääriä mielikuvia markkinoinnissa ja myyntitilanteissa. Kuluttajia ei saisi houkutella tietyllä ohjelmalla tai kanavalla, ellei samalla kerrota selvästi, että kyseinen tuote ei välttämättä kuulu sopimukseen koko sopimuskauden ajan”, sanoo kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

”On myös operaattoreiden etu, että asiakas saa juuri haluamaansa ohjelmasisältöä. Jos ohjelmatarjonta kuitenkin muuttuu, oleellisen sisällön jakelu voi muuttua mahdottomaksi. Tällaisissa tilanteissa nyt neuvoteltu palvelukuvaus selkeyttää kaikkien osapuolten asemaa”, toteaa FiComin toimitusjohtaja Reijo Svento.

Se, milloin kanavapaketin sisällön muutos on niin suuri, että kuluttaja voi sen perusteella irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, riippuu viime kädessä kunkin tapauksen yksityiskohdista. Ongelmatilanteissa kuluttaja voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai viedä asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.