Kuluttaja-asiamies ja FiCom neuvottelivat teleyrityksille yleiset sopimusehdot

Kuluttaja-asiamies ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ovat neuvotelleet yleiset sopimusehdot teleyritysten kuluttajille tarjoamille palveluille. Myös Viestintävirasto ja teleyritykset ovat osallistuneet neuvotteluihin ja ehtojen muotoiluun. Sopimusehdot tulevat voimaan viimeistään 1.7.2015.

Uusissa sopimusehdoissa on otettu huomioon 1.7.2015 voimaan tulevat tietoyhteiskuntakaaren uudet säännökset. Ne edellyttävät muun muassa, että sopimusehdot on laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Neuvotteluissa on myös selkeytetty aikaisempien ehtojen tulkinnanvaraisia kohtia. Kuluttajien palvelemiseksi keskeisimpiä asioita on koottu sopimusehtojen alussa olevaan tiivistelmään.

”Nyt neuvotellut yleiset ehdot ovat tärkeät siksi, että niissä kerrotaan kuluttajan ja operaattorin oikeuksista ja velvollisuuksista esimerkiksi silloin, jos palvelussa on virhe tai sopimusehtoja muutetaan. Hyvin toimivat ja luotettavat operaattoreiden palvelut ovat olennainen tekijä koko digitalisaatiokehityksen kannalta. Selkeät ja kohtuulliset sopimusehdot ovat yksi edellytys asiakkaan luottamuksen saavuttamiseksi”, toteaa kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

”On hienoa, että olemme saaneet viranomaisten kanssa uudistettua toimialan yleiset sopimusehdot vastaamaan nykyisiä, lisääntyneitä säädöksiä. Jotta kuluttajille voidaan jatkossakin tarjota entistä kehittyneempiä ja parempia palveluita, toimialan voimakkaasti kasvanutta sääntelyä on pyrittävä vähentämään ”, sanoo FiComin toimitusjohtaja Reijo Svento.

FiCom suosittelee, että sen jäseninä olevat teleyritykset käyttävät ehtoja. Ehtojen käyttäminen ei estä teleyritystä tarjoamasta asiakkailleen parempia ehtoja.

Kuluttaja-asiamies ja FiCom seuraavat sopimusehdoista saatavia kokemuksia ja voivat tarvittaessa neuvotella epäselviksi tai tulkinnanvaraisiksi koetuista kohdista. Edellisen kerran osapuolet neuvottelivat vastaavat ehdot vuonna 2011.