Konsumentombudsmannen och FiCom förhandlar om allmänna avtalsvillkor för teleföretag

Konsumentombudsmannen och Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom har förhandlat om gemensamma avtalsvillkor för de tjänster teleföretag erbjuder konsumenterna. Även Kommunikationsverket och teleföretagen har deltagit i förhandlingarna och utformandet av villkoren. Avtalsvillkoren träder i kraft senast den 1 juli 2015.

I de nya avtalsvillkoren har man beaktat de nya bestämmelserna i informationssamhällsbalken som träder i kraft 1.7.2015. De förutsätter bland annat att avtalsvillkor ska upprättas på ett klart och begripligt språk. Vid förhandlingarna har man även klarlagt punkter som lämnat rum för tolkning i de tidigare villkoren. För att bättre betjäna konsumenterna ingår en sammanfattning med de viktigaste punkterna i början av avtalsvillkoren.

”De allmänna villkor som vi nu förhandlat om är viktiga, för i dem redogörs för konsumentens och operatörens rättigheter och skyldigheter till exempel då det uppstår fel i tjänsten eller avtalsvillkoren ändras. Välfungerande och pålitliga operatörstjänster är en väsentlig faktor för digitaliseringen. Klara och skäliga avtalsvillkor är en förutsättning för att vinna kundens förtroende”, säger konsumentombudsmannen Päivi Hentunen.

”Det är fint att vi tillsammans med myndigheterna har fått de allmänna avtalsvillkoren för branschen förnyade så att de motsvarar de nuvarande, utökade bestämmelserna. För att man även i fortsättningen ska kunna erbjuda konsumenterna allt mer utvecklade och bättre tjänster, måste den kraftigt ökade regleringen av branschen fås att minska”, säger FiComs verkställande direktör Reijo Svento.

FiCom rekommenderar att teleföretag som är dess medlemmar följer villkoren. Tillämpning av villkoren hindrar inte teleföretag från att erbjuda sina kunder bättre villkor.

Konsumentombudsmannen och FiCom följer upp de erfarenheter som avtalsvillkoren ger och kan vid behov förhandla om punkter upplevs som oklara eller lämnar rum för tolkning. Parterna förhandlade senast om motsvarande villkor 2011.