Kuluttaja-asiamies jatkaa harhaanjohtavien vertailuhintojen valvontaa

Kuluttaja-asiamies on joutunut puuttumaan viime vuosina toistuvasti etenkin urheiluväline- ja huonekaluliikkeissä käytettyyn kuluttajia harhaanjohtavaan tapaan markkinoida alennuksia. Neljä tapausta on käsiteltävänä markkinaoikeudessa. Kuluttaja-asiamies muistuttaa kaikkia yrityksiä, että on kuluttajansuojalain vastaista ilmoittaa tuotteiden hinta alennetuksi prosenttialennuksena tai vertailuhintaa käyttäen, mikäli alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen hintaa, jota ei ole kuluttajilta samassa myyntipaikassa aikaisemmin peritty. Sama käytäntö koskee myös verkkokauppoja.

Lain mukaan tuotteen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan. Jos tuotetta ei ole aiemmin myyty kalliimmalla hinnalla, alennusväittämät markkinoinnissa ovat katteettomia ja harhaanjohtavia.

Laajalle levinnyt ongelma

Kuluttaja-asiamies tapasi 10 urheiluvälinealan keskeistä toimijaa maaliskuussa 2016. Tuolloin urheiluvälineliikkeille kerrattiin tarjousmarkkinointia koskeva sääntely, markkinaoikeuden ratkaisukäytäntö ja kuluttaja-asiamiehen ohjeistus. Tarkoituksena oli varmistua siitä, että kaikkien yritysten tietotaso kuluttajansuojalain vaatimuksista on sama ja että alan toimijat noudattavat kuluttajansuojalakia hintamerkinnöissään ja tarjouskampanjoissa.

Kuluttaja-asiamies seurasi kyseisten yritysten verkkosivuja elokuusta 2016 lähtien pitkälle vuoteen 2017. Havaittujen rikkomusten perusteella kuluttaja-asiamies määräsi seitsemälle urheiluvälineliikkeelle kiellon harhaanjohtavasta markkinoinnista kesällä 2017. Osa yhtiöistä vastusti kuluttaja-asiamiehen määräämää kieltoa, ja kielto raukesi näiden osalta. Lisää kieltoja määrättiin syksyllä 2017, nyt huonekalualan yrityksille samankaltaisesta harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Kuluttaja-asiamies vei loppuvuodesta 2017 neljä kieltoa vastustanutta yritystä markkinaoikeuteen ja vaatii näille kieltoja harhaanjohtavista vertailuhinnoista, minkä tehosteeksi esitetään 100 000 euron uhkasakkoja.

Yksi uusi kielto maaliskuussa 2018

Urheiluvälineliike Scandinavian Outdoor Oy oli kuluttaja-asiamiehen mukaan käyttänyt harhaanjohtavia vertailuhintoja ainakin 10 kuukauden ajan vuosina 2016-2017. Yritys ilmoitti helmikuussa 2018 kuluttaja-asiamiehelle haluavansa välttää markkinaoikeuskäsittelyn ja ottavansa vastaan kuluttaja-asiamiehen määräämän kiellon, jota se oli kesällä 2017 vastustanut.

Yhtiölle määrättiin uusi kielto 1.3.2018. Kiellon mukaan Scandinavian Outdoor ei saa markkinoinnissaan ilmoittaa tuotteiden hintaa alennetuksi prosenttialennuksena tai vertailuhintaa käyttäen, mikäli alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen hintaa, jota ei ole kuluttajilta samassa myyntipaikassa aikaisemmin peritty. Kiellon tehosteeksi asetettiin 100 000 euron uhkasakko.

Kuluttaja-asiamies on perunut Scandinavian Outdoorin osalta markkinaoikeushakemuksen 14.3.2018. Jos yhtiö jatkaa lainvastaista menettelyä kieltopäätöksestä huolimatta, voidaan 100 000 euron uhkasakko hakea markkinaoikeudesta maksuun.

Urheiluvälineliikkeistä SGN Sportia Oy:n, L-Fashion Group Oy:n ja XXL Sports & Outdoor Oy:n harhaanjohtavaa markkinointia koskevien kieltoasioiden käsittely jatkuu markkinaoikeudessa. Huonekalualalta markkinaoikeudessa on kesken Kruunukaluste Oy:n harhaanjohtavaa markkinointia koskeva kieltoasia.

Kuluttaja-asiamiehen ensisijaisena tavoitteena on saada lainvastaisesti toimiva yritys lopettamaan menettelynsä tai muuttamaan sitä vapaaehtoisesti. Jos tämä ei onnistu, kuluttaja-asiamies ryhtyy tarvittaessa asian edellyttämiin pakkotoimiin tai saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Käytännössä näissä tilanteissa tulee kyseeseen uhkasakolla tehostetun kiellon määrääminen. Kieltoasian ratkaisee markkinaoikeus kuluttaja-asiamiehen tekemän hakemuksen perusteella. Kuluttaja-asiamies voi myös itse määrätä kiellon asiassa, joka ei ole lain soveltamisen kannalta tai muuten merkitykseltään huomattava.

Lisätietoja:

  • Kuluttaja-asiamiehen määräämät kiellot
  • Kuluttaja-asiat markkinaoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa