Kuluttaja-asiamies: Lehtitalojen korjattava aikakauslehtien markkinoinnin ongelmat

Kuluttaja-asiamiehen kuluttajilta saamien ilmoitusten ja kuluttaja-asiamiehen omien valvontahavaintojen perusteella aikakauslehtien markkinoinnissa on paljon ongelmia. Kuluttaja-asiamies käsittelee niitä paraikaa viiden lehtitalon kanssa. Puutteet vaihtelevat lehtitaloittain, mutta yleisesti ongelmia on ollut lehtitilausten kestosta, hinnasta, peruuttamisoikeudesta ja sopimuksen päättämistä koskevista ehdoista kertomisessa niin puhelinmarkkinoinnissa kuin verkkosivuilla. Myös kestotilausten irtisanomisajat ovat osin kohtuuttoman pitkiä ja irtisanominen on tehty tarpeettoman hankalaksi.

A-lehdet Oy:lle, Aller Media Oy:lle, Bonnier Publications Oy:lle, Otavamedia Oy:lle ja Sanoma Media Finland Oy:lle lokakuussa 2018 lähettämissään sitoumuspyynnöissä kuluttaja-asiamies nostaa esille lainvastaisia menettelyitä, jotka kuluttaja-asiamies edellyttää lehtitalojen korjaavan.

”Aikakauslehtien markkinoinnissa ja etämyynnissä on merkittäviä ongelmia kuluttajansuojalain kannalta ihan perusasioissa ja ne pitää nyt saada kuntoon”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Tilauksen kesto, hinta ja muut ennakkotiedot kerrottava selvästi

Aikakauslehtien markkinoinnissa ja etämyynnissä ei usein ole annettu kuluttajalle kaikkia kuluttajansuojalain edellyttämiä ennakkotietoja tai annetut tiedot ovat olleet osin harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia.

 

”Kun kestotilausta eli toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta markkinoidaan tutustumistarjouksella tai kokeilujaksolla, tulee kuluttajalle kertoa selvästi, että kyse on kestotilauksesta ja mikä on sen hinta. Myös tiedot peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä tulee antaa kuluttajille selkeästi ja ymmärrettävästi ennen sopimuksen tekemistä”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Osa lehtitaloista on lisäksi lähettänyt kuluttajille aikakauslehtiä ilman kuluttajien nimenomaista suostumusta ja edellyttänyt kuluttajilta maksua.

Lisäksi  puutteita on ollut myös tilausvahvistuksen sisältämissä tiedoissa, eikä vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ole aina kerrottu. Vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä pitäisi olla maininta sekä ehdoissa että verkkosivuilla.

Irtisanomisajan pituus ja sen kohtuuttomuus keskeinen ongelma

Osa lehtitaloista on sitonut irtisanomisajan laskutusjakson pituuteen eli esimerkiksi jos tilausjakso on 4 kuukautta, on myös irtisanomisaika 4 kuukautta. Kuluttaja-asiamies painottaa, että laskutuskauden pituus ja toistaiseksi voimassa oleva sopimuksen irtisanomisaika ovat juridisesti täysin erillisiä asioita, eikä niitä tule sekoittaa toisiinsa.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika ei saa olla kohtuuttoman pitkä. Pisimpänä kohtuullisena irtisanomisaikana voidaan kuluttaja-asiamiehen vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan pitää 30 päivää tai kalenterikuukautta, jolloin irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Kuluttaja-asiamies pitää tilausjakson pituuteen sidottuja ja muutenkin epäselviä irtisanomisehtoja kuluttajien kannalta kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomina.

”Muistutimme lehtitaloja myös siitä, että kuluttajan tulee voida tehokkaasti käyttää irtisanomis- ja peruuttamisoikeuttaan. Esimerkiksi irtisanomisen rajaaminen ainoastaan yhteen asiakaspalvelukanavaan silloin, kun yrityksellä on useita asiakaspalvelukanavia käytössään, hankaloittaa tarpeettomasti kuluttajan oikeuksien käyttöä ja on sopimatonta menettelyä asiakassuhteessa”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen linjaa.

Kuluttaja-asiamies edellyttää lehtitaloilta sitoumusta siitä, että ne muuttavat lainvastaisia menettelytapojaan ja pyrkii pääsemään neuvotteluratkaisuun vuoden 2018 aikana.

Aikakauslehtien valvontakokonaisuudesta kerrotaan myös tänään julkaistussa kuluttaja-asiamiehen uutiskirjeessä 5/2018, joka on kuluttajansuojalain 40-vuotisjuhlavuoden teemanumero.