Kuluttaja-asiamies määräsi 4finance Oy:lle kiellon kuluttajaluottojen lainvastaisesta markkinoinnista

Pikaluottoyhtiö 4finance Oy ei ole kertonut mainoksissaan kuluttajansuojalaissa edellytettyjä tietoja selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla.

4finance Oy on markkinoinut vivus.fi-nimellä luottoja televisiossa, radiossa ja mainostauluissa. Mainoksissa ei ole kerrottu kaikkia kuluttajansuojalain edellyttämiä tietoja riittävän selvästi tai niitä ei ole mainittu lainkaan.

Lain mukaan luottojen markkinoinnissa on ilmoitettava muun muassa luoton todellinen vuosikorko, luoton määrä, luotosta perittävä korko ja muut kustannukset sekä luottosopimuksen kesto. Tiedot on ilmoitettava selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla.

4financen televisiomainoksissa korostettiin ensilainan maksimimäärää sekä sen kuluttomuutta ja korottomuutta. Luoton kustannuksiin liittyvät olennaiset tiedot kerrottiin mainoksen alalaidassa pienellä tekstillä, jolloin kuluttajat eivät joko huomanneet niitä lainkaan tai eivät ehtineet lukea niitä kokonaan yhdellä katselukerralla. Radiomainoksissa ja mainostauluissa puolestaan ei kerrottu lain vaatimia tietoja lainkaan.

Kuluttaja-asiamies on useaan otteeseen vaatinut 4financea korjaamaan markkinointinsa. Koska lainvastainen markkinointi kuitenkin jatkui, kuluttaja-asiamies määräsi 14.1. 2014 yhtiölle kiellon, jota on noudatettava 50 000 euron sakon uhalla. Yhtiö ei ole määräajassa vastustanut kiellon määräämistä, joten se on tullut voimaan.