Kuluttaja-asiamies määräsi TeliaSoneralle kiellon lainvastaisesta markkinoinnista

TeliaSonera markkinoi palveluidensa määräaikaisia sopimuksia ilman, että kertoo, mitä sopimus tulee kuluttajalle kaiken kaikkiaan maksamaan.

TeliaSonera Finland Oyj on mainostanut puhelin- ja laajakaistaliittymiä, kanavapaketteja ja niiden katseluun tarvittavaa viihdepalvelua muun muassa internetissä ja bussipysäkkien ulkomainoksissa.

Kuluttajille on tarjottu palveluista määräaikaista sopimusta, jonka pituus vaihtelee palvelusta ja tarjouksesta riippuen kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

TeliaSonera on ilmoittanut mainoksissa huomiota herättävällä tavalla sopimuksen keston ja yhden kuukausierän hinnan. Sen sijaan se ei ole kertonut samassa yhteydessä eikä samalla huomioarvolla palveluiden kokonaishintaa eli sitä, mitä palvelu tulee kuluttajalle kaiken kaikkiaan maksamaan koko sopimuksen ajalta.

Tällainen markkinointi on lainvastaista. Kuluttajansuojalain mukaan yksilöidyn kulutushyödykkeen markkinoinnissa on aina kerrottava sen kokonaishinta. Lisäksi markkinoinnissa on annettava kuluttajalle tuotteesta riittävästi selkeää tietoa vertailun ja ostopäätösten tueksi. Tämä vaatimus ei toteudu, jos kokonaishinta on häivytetty mainoksen taka-alalle tai piilotettu linkin taakse.

Kuluttaja-asiamies on kehottanut TeliaSoneraa korjaamaan hinnan ilmoittamista koskevat virheet useaan otteeseen. Koska TeliaSonera ei ole muuttanut markkinointiaan, kuluttaja-asiamies on määrännyt yhtiölle kiellon, jota on noudatettava 100 000 euron sakon uhalla.