Konsumentombudsmannen förbjöd TeliaSoneras lagstridiga marknadsföring

TeliaSonera marknadsförde tidsbundna avtal utan att informera konsumenten om vad avtalet i slutändan kommer kosta honom eller henne.

TeliaSonera Finland Oyj har på bland annat internet och reklampelare vid busshållplatser marknadsfört telefon- och bredbansabonnemang, kanalpaket och en underhållningstjänst som behövs för att titta på kanalerna.

Konsumenterna har erbjudits ett tidsbundet avtal för sex månader till två år beroende på tjänst och erbjudande.

I reklamen har TeliaSonera på ett iögonfallande sätt angett hur länge avtalet varar och priset för en månadsavgift. Däremot har man inte i samma veva eller på samma iögonfallande sätt angett det totala priset på tjänsterna dvs. vad konsumenten i slutändan kommer att betala för tjänsten under hela den tid avtalet är i kraft.

Denna typ av markandsföring strider mot lagen. Enligt konsumentskyddslagen ska en specificerad konsumtionsnyttighets totalpris alltid framgå av marknadsföringen. Därtill ska marknadsföringen innehålla tillräckligt tydlig information om produkten som stöd för jämförelse och köpbeslut. Detta krav uppfylls inte om totalpriset har tonats ner eller gömts bakom en länk.

Konsumentombudsmannen har flera gånger uppmanat TeliaSonera att åtgärda felen med hur priset på tjänsterna anges. Eftersom TeliaSonera inte har ändrat sin marknadsföring har konsumentombudsmannen förbjudit bolagets marknadsföring vid vite av 100 000 euro.

TeliaSonera markkinoi palveluidensa määräaikaisia sopimuksia ilman, että kertoo, mitä sopimus tulee kuluttajalle kaiken kaikkiaan maksamaan.

TeliaSonera Finland Oyj on mainostanut puhelin- ja laajakaistaliittymiä, kanavapaketteja ja niiden katseluun tarvittavaa viihdepalvelua muun muassa internetissä ja bussipysäkkien ulkomainoksissa.

Kuluttajille on tarjottu palveluista määräaikaista sopimusta, jonka pituus vaihtelee palvelusta ja tarjouksesta riippuen kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

TeliaSonera on ilmoittanut mainoksissa huomiota herättävällä tavalla sopimuksen keston ja yhden kuukausierän hinnan. Sen sijaan se ei ole kertonut samassa yhteydessä eikä samalla huomioarvolla palveluiden kokonaishintaa eli sitä, mitä palvelu tulee kuluttajalle kaiken kaikkiaan maksamaan koko sopimuksen ajalta.

Tällainen markkinointi on lainvastaista. Kuluttajansuojalain mukaan yksilöidyn kulutushyödykkeen markkinoinnissa on aina kerrottava sen kokonaishinta. Lisäksi markkinoinnissa on annettava kuluttajalle tuotteesta riittävästi selkeää tietoa vertailun ja ostopäätösten tueksi. Tämä vaatimus ei toteudu, jos kokonaishinta on häivytetty mainoksen taka-alalle tai piilotettu linkin taakse.

Kuluttaja-asiamies on kehottanut TeliaSoneraa korjaamaan hinnan ilmoittamista koskevat virheet useaan otteeseen. Koska TeliaSonera ei ole muuttanut markkinointiaan, kuluttaja-asiamies on määrännyt yhtiölle kiellon, jota on noudatettava 100 000 euron sakon uhalla.