Kuluttaja-asiamies neuvotteli sopimusehdot lattian- ja seinänpäällysteiden kuluttajakauppaan

Kuluttaja-asiamies on tarkastanut ja hyväksynyt Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n laatimat laatta- ja oheistuotteiden yleiset sopimusehdot. Ehdot koskevat sekä kuluttajakauppaa että tuotteiden asennusta ja ne tulivat voimaan 2.5.2014.

Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry on laatinut toimialalleen ensimmäiset materiaalin kauppaan sekä asennukseen liittyvät kuluttajakaupan sopimusehdot. S opimusehdot määrittelevät vähimmäistason, jonka alle lattian- ja seinänpäällystämisessä käytettävien materiaalien valmistajat, maahantuojat ja näitä tuotteita asentavat yritykset eivät voi mennä. Yritykset voivat kuitenkin aina tarjota kuluttajille parempia ehtoja.

Sopimusehdoissa on sovittu muun muassa se, miten toimitaan toimituksen tai asennustyön viivästyessä tai peruuntuessa. Jos myyjän toimitus tai asennustyö viivästyy, ostajalla on oikeus saada vakiokorvaus, joka on kultakin alkaneelta viivästysviikolta yksi prosentti viivästynyttä toimitusta vastaavasta hinnanosasta. Korvausta ei kuitenkaan tarvitse maksaa silloin, jos viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä, jota myyjä ei olisi voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä.

Ostaja saa purkaa kaupan viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos ostaja on ilmoittanut myyjälle ennen sopimuksen tekemistä, että tavaran olisi tärkeä saapua tai asennuksen valmistua tiettynä ajankohtana. Ostaja saa purkaa kaupan myös silloin, jos hän on antanut myyjälle kohtuullisen pituisen lisäajan tavaran toimittamiseksi, mutta yritys ei toimita tavaraa senkään kuluessa.

Ostajan on tavaran toimituksen jälkeen tarkastettava, vastaako toimitus sisällöltään ja määrältään sovittua ja onko siinä näkyviä vikoja. Hänen on myös ilmoitettava myyjälle toimituksen virheistä tai puutteista mahdollisimman nopeasti. Asentamalla tuotteen ostaja hyväksyy tuotteen olevan tilauksen mukainen.

Kaikki Lattian- ja seinänpäällysteliiton Laatoitus-toimialan teollisuusjäsenyritykset pitävät vakiosopimusehtoja tärkeänä yhdenmukaisen toiminnan kannalta. Jäsenyrityksille luodaan näin mahdollisuus erottua markkinoilla vastuullisena toimijana.

”Sopimusehtojen laatiminen työryhmätyöskentelynä sujui liiton osalta ongelmitta ja yhteistyö Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa oli saumatonta”, linjaa liiton työryhmän puheenjohtaja Kari Vainio.

Kuluttaja-asiamies on neuvotellut vakiosopimusehtoja noin kolmenkymmenen eri alan kanssa. Vakiosopimusehdot ovat yksi kuluttaja-asiamiehen keskeisistä valvontakeinoista ja ne hyödyttävät sekä kuluttajia että yrityksiä.

”Vakiosopimusehdot auttavat ehkäisemään kuluttajien ja yritysten kiistoja. Pelkkä sopimusehtojen olemassaolo ei kuitenkaan yksin riitä. Myyjän on esiteltävä ostajalle kaikki keskeiset, ostopäätökseen vaikuttavat ehdot jo tuotteen tai palvelun markkinoinnissa tai viimeistään sopimusta tehtäessä”, toteaa kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Laatta- ja oheistuotteiden yleiset sopimusehdot julkaistaan Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n verkkosivuilla ja liitto lähettää ne myös kaikille laatoitustuotteiden kanssa tekemisissä oleville yrityksille linkitettäväksi niiden omille sivuille.

Lue lisää:
Laatta- ja oheistuotteiden yleiset sopimusehdot Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n verkkosivuilla