Kuluttaja-asiamies on kutsunut Carunan neuvotteluun sähkön siirtohinnan korotuksista

Kuluttaja-asiamiehen mukaan hinnankorotusten toteutus on ollut kohtuutonta kuluttajansuojan näkökulmasta.

Sähkön verkkoliiketoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto neljän vuoden valvontajaksoissa. Kuluttaja-asiamiehellä ei ole toimivaltaa hinnoittelun kohtuullisuuteen sinänsä, mutta hän voi sen sijaan puuttua niihin menettelytapoihin, joilla yritys hinnanmuutokset toteuttaa.

Kuluttajaoikeuden periaatteiden mukaan yritys ei voi tehdä pitkäkestoiseen sopimukseen yksipuolisesti suuria kertakorotuksia, koska tällaisia korotuksia voidaan pitää olennaisina muutoksina sopimukseen. Hinnoittelun muutokset pitää siksi toteuttaa vähitellen ja pidemmän ajan kuluessa.

Kohtuullinen kertakorotus voi yleensä olla enintään noin 10–15 %. Tämä määrä ylittyy Carunan hinnankorotuksissa selvästi. Siirtohinnan suuren kertakorotuksen kohtuuttomuutta lisää se, että sähkö on välttämättömyyshyödyke, jota ilman kuluttaja ei voi tulla toimeen. Hän ei myöskään voi vaihtaa yhtiötä, koska Carunalla on sähkön siirron monopoli alueellaan.

Kuluttaja-asiamiehellä on käytössään erilaisia valvontakeinoja, joista julkisuudessa on nostettu esiin ryhmävalitus ja ryhmäkanne. Niiden käyttöönottoa arvioidaan vielä Carunan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Kuluttaja-asiamies tiedottaa neuvottelujen lopputuloksesta ja antaa tarvittaessa kuluttajille toimintaohjeita. Kuluttajat voivat reklamoida asiasta Carunalle.