Kuluttaja-asiamies päivitti ohjeensa hyvästä perintätavasta

Päivitetyssä hyvän perintätavan ohjeessa on otettu huomioon vuonna 2013 voimaantulleet perintälain muutokset. Muutoksilla on parannettu erityisesti velallisen asemaa vähentämällä velalliselle perinnästä syntyviä kuluja ja täsmennetty hyvän perintätavan sisältöä perinnän eri vaiheissa.

Kuluttaja-asiamies valvoo, että kuluttajasaatavien perinnässä noudatetaan perintälakia ja hyvää perintätapaa. Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi kuluttaja-asiamies on laatinut elinkeinonharjoittajille ja julkisyhteisöille ohjeen, johon on koottu kuluttajaperinnän kannalta keskeiset asiat.

Ohjeessa on paitsi kuluttaja-asiamiehen kannanottoja hyvästä perintätavasta myös neuvoja perintätilanteisiin liittyviin ongelmiin. Ohjeessa kerrotaan muun muassa esimerkkejä siitä, miten velallisen edut on perinnässä otettava huomioon ja milloin velalliselle voidaan katsoa aiheutuvan perinnässä tarpeetonta haittaa.

Ohjeessa on otettu huomioon vuonna 2013 voimaantulleet perintälain muutokset. Velkojia, perintäalaa ja velallisia edustavilla tahoilla on ollut mahdollisuus esittää näkemyksensä ohjeeseen sekä kirjallisesti että syksyllä 2013 pidetyssä kuulemistilaisuudessa.

Lue lisää:
Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä
Uudistunut perintälaki parantaa kuluttajan asemaa (KKV:n tiedote 14.3.2013)