Kuluttaja-asiamies puuttui Ruokaboksi-palvelun harhaanjohtavaan markkinointiin ja etämyyntiin: Kertaluonteinen kokeilu olikin jatkuva tilaus

Kuluttaja-asiamies on muistuttanut Ruokaboksi Finland Oy:tä markkinoinnin ja etämyynnin perussäännöistä. Yritys on antanut Ruokaboksi-palvelunsa markkinoinnissa sellaisen kuvan, että palvelun voisi tilata kokeeksi tai testinä, mutta todellisuudessa kyseessä on kuitenkin ollut toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Asiakkaille ei myöskään ole kerrottu palvelun peruuttamisoikeudesta. Ruokaboksi Finland on ilmoittanut korjaavansa puutteet.

Ruokaboksi Finland markkinoi Ruokaboksi-palvelua muun muassa nettisivuillaan, sosiaalisen median kanavissa sekä puhelimitse. Markkinoinnissa käytettiin ilmaisuja, kuten ”kokeiluboksi” ja ”testiasiakkuus”, joiden perusteella kuluttajalle saattoi syntyä mielikuva kokeilusta tai kertatilauksesta.  Todellisuudessa kyseessä oli kuitenkin kestotilaus. Kuluttajansuojalain mukaan tilauksen kesto on olennainen tieto, joka on kerrottava asiakkaille selkeästi.

“Kuluttajien arkea helpottavat uudet palvelut ovat erittäin tervetulleita. Niidenkin  myynnissä on muistettava, että harhaanjohtava markkinointi on kiellettyä ja kuluttajille pitää kertoa selkeästi heidän oikeuksistaan, kuten mahdollisuudesta peruuttaa sopimus“, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Ruokaboksi Finland sitoutui muuttamaan Ruokaboksi-palvelun markkinointia kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti. Yritys ei enää jatkossa käytä markkinoinnissaan ilmaisuja ”kokeiluboksi”, ”testiasiakas”, ”ei sitoutumista” ja ”ei sitovia määräaikoja”, jos kyseessä on kestotilauksen markkinointi.

Kuluttaja-asiamies edellytti myös muutosta ruokaboksi.fi-sivustolla olleeseen arvontalomakkeeseen, jossa arvontaan osallistumisen ja sopimuksen tekemisen Ruokaboksi-palvelusta saattoi sekoittaa keskenään. Jatkossa arvonnat ja sopimuksen tekeminen on erotettava selkeästi toisistaan.

Ruokaboksi-palvelulla on 14 vuorokauden peruuttamisoikeus

Kuluttaja-asiamies arvioi myös Ruokaboksi-palvelun peruuttamisoikeutta. Etämyynnissä, jota Ruokaboksi-palvelun tilaaminenkin on, kuluttaja voi yleensä peruuttaa sopimuksen 14 vuorokauden kuluessa sen tekemisestä. Peruuttamisoikeus ei kuitenkaan koske esimerkiksi elintarvikkeiden kaltaisia tuotteita, jotka voivat pilaantua tai vanhentua nopeasti.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että Ruokaboksi-palvelun pääosassa ovat palvelut, kuten reseptien suunnittelu, raaka-aineiden hankinta ja toimitukset asiakkaille. Laissa ei ole mitään sellaista peruuttamisoikeuden rajoitusperustetta, joka sopisi tämän tyyppisiin palveluihin, joten asiakkaat voivat peruuttaa sopimuksen 14 vuorokauden ajan.  Peruuttamisoikeudesta pitää myös kertoa asiakkaalle selvästi.

Kuluttaja-asiamies havaitsi puutteita myös etämyynnin ennakkotietojen antamisessa. Ruokaboksi Finland on sitoutunut antamaan jatkossa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kuten tiedon sopimuksen kestosta ja peruuttamisoikeudesta selkeästi ja ymmärrettävästi.

Tiivistelmä kuluttaja-asiamiehen päätöksestä