Kuluttaja-asiamies sai valitusluvan markkinaoikeuden XXL-päätökseen

Korkein oikeus on myöntänyt 7.12.2016 kuluttaja-asiamiehelle valitusluvan markkinaoikeuden päätökseen, joka koskee XXL Sports & Outdoor Oy:n (XXL) markkinointia.

Markkinaoikeus kielsi 24.11.2015 XXL:ää antamasta markkinoissaan harhaanjohtavaa vaikutelmaa hintojensa edullisuudesta ja tarjoustensa kestosta. Markkinaoikeus kuitenkin hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen kieltää XXL:ää käyttämästä hintalupausta markkinoissa. Markkinaoikeuden mukaan XXL:n antama hintalupaus ei tarkoita sitä, että XXL väittäisi sillä olevan edullisimmat hinnat, eikä valistunut ja huolellinen keskivertokuluttajakaan ymmärrä hintalupausta niin.

Kuluttaja-asiamies haki tammikuussa 2016 korkeimmalta oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen. Kuluttaja-asiamies katsoi, että markkinaoikeus pitää päätöksessään kuluttajaa rationaalisena toimijana, joka tutustuu hintalupauksen sisältöön ja ymmärtää sen perusteella, että hinnat eivät ole aina markkinoiden edullisimmat. Suomen kuluttajansuojalaissa ja siihen pohjautuvassa ratkaisukäytännössä markkinointia on sen sijaan perinteisesti arvioitu mainoksia nopeasti silmäilevän kuluttajan näkökulmasta. Käyttäytymistaloustieteestä saadut tutkimustulokset ovat myös osoittaneet, että tosiasiassa ihmiset eivät käyttäydy aina rationaalisesti ja analysoi tietoa koneen kaltaisesti.

Korkein oikeus ei ole arvioinut aikaisemmin keskivertokuluttajan käsitettä kuluttajansuojaa koskevissa tuomioissaan. Kuluttaja-asiamies pitääkin tärkeänä, että asiasta saadaan ennakkoratkaisu.

Lue lisää:
Kuluttaja-asiamies hakee valituslupaa markkinaoikeuden XXL-päätökseen (KKV:n tiedote 26.1.2016)