Konsumentombudsmannen har beviljats besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens XXL-beslut

Den 7 december 2016 beviljade högsta domstolen konsumentombudsmannen besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens beslut om XXL Sports & Outdoor Oy:s (XXL) marknadsföring.

Den 24 november 2015 förbjöd marknadsdomstolen XXL att i sin marknadsföring ge en vilseledande bild av hur förmånliga XXL:s priser är och hur länge erbjudandena gäller. Marknadsdomstolen förkastade dock konsumentombudsmannens krav på att förbjuda XXL att använda ett prislöfte i sin marknadsföring. Enligt marknadsdomstolens avgörande innebär inte XXL:s prislöfte att XXL påstår sig ha de förmånligaste priserna och att en informerad och upplyst genomsnittskonsument inte förstår prislöftet på så sätt.

I januari 2016 ansökte konsumentombudsmannen om besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens beslut hos högsta domstolen. Konsumentombudsmannen ansåg att marknadsdomstolen i sitt beslut anser att en konsument är en rationell aktör som bekantar sig med innehållet i prislöftet och utifrån detta förstår att priserna inte alltid är de förmånligaste på marknaden. I den finländska konsumentskyddslagen och den avgörandepraxis som grundar sig på denna har marknadsföring däremot av tradition bedömts med en konsument som snabbt ögnar igenom reklam som utgångsläge. Beteendeekonomiska forskningsrön har även visat att folk de facto inte alltid beter sig rationellt och analyserar information på samma sätt som en dator.

Högsta domstolen har inte tidigare bedömt begreppet genomsnittskonsument i sina domar om konsumentskyddet. Konsumentombudsmannen anser att det är viktigt att få ett prejudikat i ärendet.

Läs mer:
Konsumentombudsmannen ansöker om besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens XXL-beslut (KKV:s meddelande 26.1.2016)