Kuluttaja-asiamies vaati terveysjättejä kertomaan palveluiden hinnat avoimesti

Mitä lääkäriaika maksaa? Muun muassa tämä tieto löytyy yksityisten terveyspalveluiden verkkosivuilta jatkossa huomattavasti helpommin. Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna ovat kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta sitoutuneet kertomaan verkkosivuillaan varattavan palvelun olennaiset tiedot, kuten hinnan, selkeästi ja oikea-aikaisesti.

Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei yksityisten terveyspalveluiden verkkoajanvarauksessa aina anneta kaikkia kuluttajansuojalain vaatimia tietoja, kuten palvelun hintaa. Kuluttaja-asiamiehen valvontatoimien kohteena olleet kolme suurinta terveysalan toimijaa Suomen Terveystalo Oy, Mehiläinen Oy ja Pihlajalinna Oyj ovat kaikki luvanneet toteuttaa verkkosivuillaan kuluttaja-asiamiehen vaatimat muutokset.

”Hinta on yksi tärkeimmistä kuluttajan päätöksentekoon vaikuttavista tiedoista. Ilman tietoa siitä, miten hinta määräytyy, voi olla mahdotonta arvioida, onko kyseiseen palveluun varaa ja onko hinta kohtuullinen suhteessa palvelun sisältöön tai verrattuna muiden tarjoamiin palveluihin.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies edellytti, että terveyspalveluyritykset kertovat varattavan palvelun hinnan tai hinnan määräytymisen perusteet (esimerkiksi €/tunti) verkkoajanvarausprosessissaan selkeästi ja oikea-aikaisesti. Jos ajanvarauksessa edellytetään vahvaa sähköistä tunnistautumista, on tieto palvelun hinnasta annettava ennen tätä.

Verkkosivuilla hinta on kerrottava siinä kohdassa, missä palvelu varataan tai ostetaan. Riittävää ei ole, että tieto löytyy verkkosivuston muusta osiosta kuten yleisestä hinnastosta. Hinnan täytyy myös olla näkyvissä itse varausnäkymässä, eikä esimerkiksi linkin takana. Olennaisia tietoja ei pidä joutua etsimään erikseen.

Jos asiantuntijan rooli vaikuttaa kuluttajan asemaan, siitä on kerrottava

Yksityisellä terveydenhuoltoalalla on yleistä, että asiantuntijat työskentelevät joko työsuhteessa terveyspalveluyritykseen tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Jos asiantuntijan asemalla on vaikutusta kuluttajan asemaan, kuluttajan on tärkeä saada tästä tieto. Tällainen vaikutus voisi olla esimerkiksi se, että kuluttaja ei voisikaan tehdä ongelmatilanteessa reklamaatiota suoraan terveyspalveluyritykselle asioituaan itsenäisen ammatinharjoittajan kanssa.

”Jos sopimuskumppanista ei kerrota selvästi, vaarana on, että esimerkiksi ongelman kohdatessaan kuluttaja ei tiedä kenen puoleen kääntyä ja eri tahot pyrkivät kiertämään vastuuta asiasta”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies korosti terveyspalveluyrityksille, että jos asiantuntijan roolilla on vaikutusta myös kuluttajan asemaan ja oikeuksiin, tästä tulee kertoa kuluttajalle selkeästi ajan varaamisen yhteydessä. Jos kuitenkin kuluttajan asema on sama asiantuntijan roolista riippumatta, riittää että asiasta kerrotaan esimerkiksi sopimusehdoissa.

Vastaavia ongelmia alalla laajemminkin

Vaikka valvonnan kohteena oli vain kolme yritystä, kuluttaja-asiamies on havainnut samoja tiedonannon puutteita laajemminkin yksityisellä terveyspalvelualalla. Tästä syystä kuluttaja-asiamies tulee laatimaan koko alalle keväällä 2023 ohjeistusta valvonta-asioissa käsitellyistä kysymyksistä. Ohjeistus tullaan lähettämään alan järjestöille.