Konsumentombudsmannen krävde att hälsojättarna berättar öppet om priserna på tjänsterna

Vad kostar ett läkarbesök? Bland annat denna information kommer i fortsättningen att vara betydligt lättare att hitta på webbplatser för de privata hälso- och sjukvårdstjänsterna. Terveystalo, Mehiläinen och Pihlajalinna har på konsumentombudsmannens begäran förbundit sig att på sina webbplatser ge väsentlig information om den tjänst som bokas, såsom priset, tydligt och i rätt tid.

Konsumentombudsmannen har fäst uppmärksamhet vid att alla uppgifter som konsumentskyddslagen kräver, såsom priset på tjänsten, inte alltid ges då en person bokar tid till privata hälso- och sjukvårdstjänster på nätet. De tre största aktörerna inom hälsobranschen Suomen Terveystalo Oy, Mehiläinen Oy och Pihlajalinna Oyj som varit föremål för konsumentombudsmannens tillsynsåtgärder har alla lovat genomföra de ändringar som konsumentombudsmannen kräver på sina webbplatser.

”Priset är en av de viktigaste uppgifterna som påverkar konsumentens beslutsfattande. Utan information om hur priset bestäms kan det vara omöjligt att bedöma om man har råd med tjänsten i fråga och om priset är skäligt i förhållande till tjänstens innehåll eller till tjänster som andra aktörer erbjuder.”

konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen förutsatte att hälsovårdsföretagen i sin tidsbokningsprocess tydligt och i rätt tid berättar om priset eller grunderna för prissättningen för den tjänst som bokas (till exempel euro/timme). Om det i tidsbokningen förutsätts stark autentisering ska uppgiften om tjänstens pris ges före detta.

På webbplatsen ska priset anges vid det ställe där kunden bokar eller köper tjänsten. Det räcker inte att informationen finns annanstans på webbplatsen, såsom på en allmän prislista. Priset ska också synas i själva bokningsvyn och inte till exempel bakom en länk. Man ska inte behöva söka väsentlig information separat.

Om expertens roll påverkar konsumentens ställning ska man berätta om det

Inom den privata hälso- och sjukvården är det vanligt att experter arbetar antingen i ett anställningsförhållande till ett företag som tillhandahåller hälsovårdstjänster eller som självständiga yrkesutövare. Om expertens ställning påverkar konsumentens ställning är det viktigt att konsumenten får information om detta. En sådan effekt kan till exempel vara att konsumenten i en problemsituation inte kan göra en reklamation direkt till hälsovårdsföretaget efter att ha anlitat en självständig yrkesutövare.

”Om det inte ges tydlig information om avtalspartnern finns det en risk att konsumenten, till exempel om hen stöter på ett problem, inte vet vem hen ska vända sig till och att de olika aktörerna försöker avstå från ansvaret för ärendet.”

konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen betonade för hälsovårdsföretagen att om expertens roll också påverkar konsumentens ställning och rättigheter, ska konsumenten tydligt informeras om detta i samband med tidsbokningen. Om konsumentens ställning är densamma oberoende av expertens roll räcker det att man informerar om saken till exempel i avtalsvillkoren.

Motsvarande problem i branschen i större utsträckning

Även om endast tre företag var föremål för tillsynen har konsumentombudsmannen observerat att motsvarande brister i informationen förekommer i bredare omfattning inom den privata hälso- och sjukvårdsbranschen. Därför kommer konsumentombudsmannen att utarbeta anvisningar för hela branschen våren 2023 om frågor som behandlats i tillsynsärenden. Anvisningarna kommer att skickas till branschorganisationerna.