Kuluttaja-asiamies vaatii Suomen Apteekkiyhtiöille määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa maksettavaksi

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab on kuluttaja-asiamiehen selvitysten perusteella rikkonut sille vuonna 2017 määrättyä kieltoa, joka koskee harhaanjohtavaa puhelinmyyntiä. Yhtiö on vuonna 2019 antanut vitamiinien puhelinmyynnissä mielikuvan asemastaan luvan saaneena apteekkina, vaikka yrityksellä ei ole apteekkilupaa.

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeudelta Suomen Apteekkiyhtiöille määrätyn 100 000 euron uhkasakon maksuunpanoa. Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii uuden kiellon määräämistä ja sen tehosteeksi 150 000 euron uhkasakkoa, koska yhtiölle vuonna 2017 määrätty kielto ei ole ehkäissyt yhtiötä rikkomasta kuluttajansuojalakia.

Kuluttaja-asiamies kielsi vuonna 2017 Suomen Apteekkiyhtiöitä johtamasta kuluttajia harhaan käyttämällä puhelinmyynnissä yrityksestä ilmaisua Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt tai muuta sanan apteekki sisältävää ilmaisua, ellei markkinointipuhelussa yksiselitteisesti ja selvästi kerrota, että kysymys ei ole apteekkiluvan saaneen yrityksen markkinoinnista.

Suomen Apteekkiyhtiöt on kuitenkin vuonna 2019 markkinoinut kuluttajille esimerkiksi B12-vitamiinia nimellä Suomen Apteekki. Suomen Apteekki -nimeä ei ole rekisteröity eikä se ole Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n aputoiminimi. Yrityksellä ei ole Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean myöntämää apteekkilupaa, eikä se näin ollen saa harjoittaa apteekkiliikettä.

Yritys käyttää markkinoinnissa hyväksi sanaan apteekki yleisesti liittyvää luottamusta. Vaikka apteekki-sanaa ei ole erikseen suojattu, antaa apteekki-sanan käyttäminen markkinoinnissa virheellisen kuvan yrityksen asemasta. Yritys ei ole pyrkinyt ehkäisemään tai oikaisemaan kuluttajalle markkinoinnissa syntyvää virheellistä mielikuvaa.

Tiedote 6.11.2017: Kuluttaja-asiamies määräsi kiellon Suomen Apteekille harhaanjohtavasta puhelinmarkkinoinnista

Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 4/2016: Harhaanjohtavaa luontaistuotteiden puhelinmyyntiä