Konsumentombudsmannen yrkar på att Suomen Apteekkiyhtiöt ska betala det ålagda vitet på 100 000 euro

Enligt konsumentombudsmannens utredningar har Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab brutit mot det förbud mot vilseledande marknadsföring som meddelades 2017. I sin telefonförsäljning av vitaminer 2019 har bolaget gett en bild av att det handlar om ett apotek med tillstånd trots att företaget saknar apotekstillstånd.

Konsumentombudsmannen yrkar på att marknadsdomstolen ska kräva Suomen Apteekkiyhtiöt att betala det ålagda vitet på 100 000 euro. Dessutom kräver konsumentombudsmannen att ett nytt förbud ska meddelas och förstärkas med ett vite på 150 000 euro eftersom förbudet som meddelats 2017 inte hindrat bolaget från att bryta mot konsumentskyddslagen.

Konsumentombudsmannen förbjöd Suomen Apteekkiyhtiöt 2017 att vilseleda konsumenterna genom att vid telefonförsäljning använda uttrycket Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt eller något annat uttryck som innehåller ordet apotek om man inte i marknadsföringen entydigt och tydligt berättar att det inte handlar om marknadsföring av ett företag med apotekstillstånd.

Suomen Apteekkiyhtiöt har ändå år 2019 använt namnet Suomen Apteekki till exempel i marknadsföringen av ett B12-vitaminpreparat. Namnet Suomen Apteekki har inte registrerats och är inte heller en bifirma av Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab. Företaget saknar apotekstillstånd från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och får därmed inte idka apoteksrörelse.

I sin marknadsföring utnyttjar företaget den tilltro som ordet apotek generellt väcker. Även om apotek inte är ett särskilt skyddat ord ger användningen av ordet apotek i marknadsföringen en felaktig bild av företagets ställning. Företaget har inte försökt förhindra eller rätta till den felaktiga bild som konsumenterna får av marknadsföringen.

Läs mer:
Meddelande 6.11.2017: Konsumentombudsmannen meddelade Suomen Apteekki förbud med anledning av vilseledande telefonmarknadsföring
Konsumentombudsmannens nyhetsbrev 4/2016 (på finska): Harhaanjohtavaa luontaistuotteiden puhelinmyyntiä (Vilseledande telefonförsäljning av naturpreparat