Kuluttaja-asiamies varoittaa epäselvistä autonarviointisivustoista

Kuluttajaviranomaiset saavat edelleen paljon ilmoituksia autonarvio.com, autonhinta.net ja autojenhinnat.net -nimisistä arviointisivustoista, joissa voi tilata arvion autonsa hinnasta. Palvelun markkinointi ja sivustot on laadittu niin, että tilauksen sitovuus ja palvelun maksullisuus on tullut monelle kuluttajalle yllätyksenä. Aiheetonta laskua ei tarvitse maksaa, mutta siihen on syytä reagoida.

Kuluttaja-asiamies kehottaa kuluttajia suhtautumaan kyseisiin verkkosivustoihin varauksella.  Kuluttaja voi saada yritykseltä laskun, jos hän täyttää verkkosivuilla olevalle lomakkeelle auton rekisterinumeron ja yhteystietojaan. Vastaavia ongelmallisia arviointipalveluita on esiintynyt ainakin Virossa ja muissa Pohjoismaissa.

Sivustoja ylläpitävä yritys toimii ulkomailla, eikä ole reagoinut kuluttaja-asiamiehen yhteydenottoon. Myöskään kuluttajariitalautakunta ei ole saanut toimitettua kuluttajien valituksia tiedoksi sivustoja ylläpitävälle yritykselle.

Tiedot epäselviä, peruminen ei onnistu

Kuluttajat eivät ole ymmärtäneet sitoutuvansa maksulliseen palvelusopimukseen vain klikkaamalla sivustolla olevaa aloituspainiketta, koska tietoja autosta on pitänyt täydentää vielä tämän jälkeenkin. Osa kuluttajista kertoo myös, että tilaus rekisteröityisi jo pelkän rekisterinumeron kirjoittamalla ilman aloituspainikkeen painamista.

Palvelun hinta on jäänyt useilta kuluttajilta huomaamatta. Palvelun hinta on kerrottu sivustolla, mutta sivustolle johtavista mainosbannereista se puuttuu.

Peruuttamisoikeutta koskevat tiedot on esitetty niin epäselvästi, että kuluttajan on vaikea saada selvää kuvaa, minkälaisia peruuttamisehtoja palveluun sovelletaan. Se, että palvelulla ei olisi etämyynnissä noudatettavaa 14 päivän peruuttamisoikeutta, selviää vasta linkistä avautuvista sopimusehdoissa. Peruuttamisoikeus voi lain mukaan puuttua vain, jos kuluttaja on antanut suostumuksen palvelun aloittamiseksi ennen peruuttamisajan päättymistä.

Kuluttajat, jotka eivät ole maksaneet arvion hintaa, ovat saaneet maksumuistutuksia, joissa vaaditut kulut ylittävät perintälaissa säädetyt perintäkulujen enimmäismäärät.

Yrityksen asiakaspalveluun on myös vaikea saada yhteyttä, koska se toimii vain sähköpostitse. Yrityksen postiosoite on merkitty Yhdysvaltoihin.

Jos saat aiheettoman laskun

 • Jos katsot, että arviopalvelusta saamasi lasku on aiheeton, sitä ei tarvitse maksaa. Jos maksat aiheettoman laskun, rahojen saaminen takaisin voi olla vaikeaa. Jos yritys kuitenkin pystyy näyttämään laskun aiheelliseksi, voit joutua maksamaan viivästysseuraamukset. Kunkin laskun aiheellisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti.
 • Maksuvaatimuksesta ei yleensä pääse eroon pelkästään jättämällä laskun maksamatta. Tee kirjallinen reklamaatio yritykselle ja kerro, miksi pidät laskua aiheettomana. Pelkkä ilmoitus kuluttajaviranomaisille ei riitä.
 • Jos olet saanut laskun tai maksumuistutuksen, reklamoi myös sen lähettäjälle. Jos saat perintätoimistolta perintäkirjeen, reklamoi perintätoimistolle ja perustele, miksi sinulla ei ole velvollisuutta maksaa arviointipalvelun laskua. Apuna reklamoinnissa voi käyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla olevia valituslomakkeita.
 • Ilman tuomioistuimen antamaa velkomustuomiota asia ei voi mennä ulosottoon eikä johtaa maksuhäiriömerkintään.
 • Tarvittaessa neuvoa voi kysyä kuluttajaneuvonnasta.
 • Kuluttajariitalautakunta ei voi ainakaan tällä hetkellä käsitellä autonarvio.com, autonhinta.net ja autojenhinnat.net -sivustoja koskevia valituksia, koska valituksia ei saada tiedoksi yritykselle.
 • Voit tehdä kuitenkin tutkintapyynnön poliisille, mikäli epäilet huijausta.
 • Aiheettomien laskujen tuloa on käytännössä vaikea estää edes viranomaistoimin.

Muita ohjeita verkossa toimimiseen

 • Älä anna internetissä henkilö- ja yhteystietojasi, kuten puhelinnumeroa tai postiosoitetta, jos et ole varma, mihin tietoja käytetään.
 • Tarkasta huolellisesti, mitä palvelu sisältää ja mitä se maksaa. Hintatiedot on voitu ilmoittaa pienellä printillä tai piilottaa sopimusehtoihin, samoin peruuttamisoikeutta koskevat tiedot.
 • Tarkasta yrityksen yhteystiedot, eli onko sivustolla annettu maantieteellinen osoite, sähköpostiosoite ja mielellään myös puhelinnumero.
 • Arvioi sivuston luotettavuus. Huijaussivustot voivat olla huonosti rakennettuja ja niissä on kirjoitusvirheitä. Toisinaan ne kuitenkin ovat hyvinkin vakuuttavia ja taitavasti tehtyjä.
 • Lisää vinkkejä on koottu Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuille huijaukset-osioon.