Konsumentombudsmannen varnar för oklara bilvärderingswebbplatser

Konsumentmyndigheterna mottar fortfarande ett stort antal anmälningar om värderingswebbplatserna autonarvio.com, autonhinta.net och autojenhinnat.net där man kan beställa en värdering av priset på sin bil. Marknadsföringen av tjänsten och webbplatserna har utarbetats så att det har kommit som en överraskning för många konsumenter att beställningen är bindande och avgiftsbelagd. En obefogad faktura behöver inte betalas, men det är skäl att reagera på den.

Konsumentombudsmannen uppmanar konsumenterna att ställa sig avvaktande till dessa webbplatser.  Konsumenten kan få en faktura av företaget om han eller hon fyller i bilens registernummer och sina kontaktuppgifter på blanketten. Motsvarande problematiska värderingstjänster har förekommit åtminstone i Estland och övriga Norden.

Företaget som upprätthåller webbplatsen fungerar utomlands och har inte reagerat på konsumentombudsmannens kontaktförsök. Inte heller konsumenttvistenämnden har kunnat förmedla konsumenternas klagomål för kännedom till företaget som upprätthåller webbplatsen.

Uppgifterna oklara, det går inte att säga upp beställningen

Konsumenterna har inte förstått att de förbundit sig vid ett avgiftsbelagt tjänsteavtal enbart genom att klicka på startknappen på webbplatsen, eftersom man ännu efter det har varit tvungen att komplettera uppgifter om bilen. En del av konsumenterna berättar också att beställningen blir registrerad redan när man skriver in registernumret utan att trycka på startknappen.

Tjänstens pris har undgått många konsumenter. Tjänstens pris ges på webbplatsen, men den saknas på reklambannerns som leder till webbplatsen.

Uppgifterna om ångerrätt har presenterats så oklart att det är svårt för konsumenten att få en klar bild av hurudana avbeställningsvillkor man tillämpar på tjänsten. Det att tjänsten inte har den ångerrätt på 14 dagar, som ska iakttas i distansförsäljning, blir klart först i avtalsvillkoren som öppnas via en länk. Ångerrätten kan enligt lagen saknas endast om konsumenten har givit sitt samtycke till inledande av tjänsten innan ångerfristen löpt ut.

Konsumenter som inte betalat värderingens pris har fått betalningspåminnelser där de avkrävda kostnaderna överstiger maximibeloppen för indrivningskostnaderna i indrivningslagens bestämmelser.

Det är också svårt att få kontakt med företagets kundservice eftersom den kan nås endast med e-post. Företagets adress är registrerat i USA.

Om du får en obefogad faktura

 • Om du anser att fakturan som du fått från värderingstjänsten är obefogad, behöver den inte betalas. Om du betalar en obefogad faktura kan det bli svårt att få pengarna tillbaka. Om företaget dock kan bevisa att fakturan är befogad, kan du bli tvungen att betala förseningsavgifterna. Huruvida en räkning är befogad avgörs från fall till fall.
 • Man kan inte bli av med betalningskravet bara genom att låta bli att betala fakturan. Gör en skriftlig reklamation och säg att du anser fakturan obefogad. Enbart en anmälan till konsumentmyndigheterna är inte tillräcklig.
 • Om du har fått en faktura eller betalningspåminnelse, reklamera också till dess avsändare. Om du får ett indrivningsbrev från en indrivningsbyrå, reklamera till indrivningsbyrån och motivera varför du inte är skyldig att betala fakturan för värderingstjänsten. Som hjälp vid reklamationen kan du använda Konkurrens- och konsumentverkets reklamationsblanketter.
 • Utan en utsökningsdom av domstol kan ärendet inte gå vidare till utmätning eller leda till betalningsanmärkning.
 • Vid behov kan du be om råd hos konsumentrådgivningen.
 • Konsumenttvistenämnden kan åtminstone inte för närvarande behandla klagomål som gäller webbplatserna autonarvio.com, autonhinta.net och autojenhinnat.net eftersom klagomålen inte kunnat levereras till företaget för kännedom.
 • Du kan dock göra en begäran om utredning till polisen om du misstänker bedrägeri.
 • I praktiken är det svårt att förhindra obefogade fakturor ens med myndigheternas åtgärder.

Andra råd för hur du ska handla på nätet

 • Ge inte dina person- och kontaktuppgifter på internet, t.ex. telefonnumret eller postadressen, om du inte är säker på hur uppgifterna används.
 • Kontrollera noggrant vad tjänsten innehåller och vad den kostar. Prisuppgifterna har kunnat meddelas i det finstilta eller gömmas i avtalsvillkoren, likaså informationen om ångerrätten.
 • Kontrollera företagets kontaktuppgifter, dvs. om den geografiska adressen, e-postadressen och gärna också telefonnumret anges på webbplatsen.
 • Bedöm sidornas trovärdighet. Bedrägeriwebbplatser kan vara dåligt uppbyggda och de har tryckfel. Ibland är de dock uppbyggda på ett mycket övertygande och skickligt sätt.
 • Fler tips har samlats på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats om svindel.