Kuluttaja-asiamies vei 220 Energian markkinaoikeuteen

220 Energia Oy on muuttanut sähkösopimuksensa hinnoittelua ja laskutusväliä ilman, että on kertonut muutoksista asiakkaille lain vaatimalla tavalla. Yhtiö on myös perinyt asiakkailta liikaa arvonlisäveroa.

Kuluttaja-asiamies sai vuoden 2014 vaihteessa ilmoituksia 220 Energia Oy:n menettelytavoista. Yhtiö oli muuttanut sähkösopimuksen hinnoittelua, mutta ei ollut ilmoittanut kuluttajille sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla muutoksesta, sen perusteesta eikä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

220 Energia oli myös poikennut sopimuksessa määritellystä joka toinen kuukausi tapahtuvasta laskutuksesta ja lähettänyt laskuja tiheämmin. Kuluttajat eivät olleet saaneet tästäkään muutoksesta lain edellyttämää kirjallista ennakkoilmoitusta.

Lisäksi 220 Energia oli veloittanut kuluttajilta tammi- ja helmikuuta 2013 koskevalta käyttöjaksolta arvonlisäveron 24 %:n mukaisena, vaikka verohallinnon ohjeen mukaan laskutuksessa olisi silloin pitänyt soveltaa 23 %:n verokantaa. Yhtiö veloitti näin ollen kuluttajilta virheellisesti liikaa arvonlisäveroa.

Koska 220 Energia ei muuttanut lainvastaisia toimintatapojaan eikä palauttanut asiakkaille liikaa perimäänsä arvonlisäveroa, kuluttaja-asiamies määräsi 12.5.2014 yhtiölle kiellon. Yhtiö vastusti kieltoa, jolloin kielto raukesi.

Kuluttaja-asiamies on nyt vienyt asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Markkinaoikeutta vaaditaan kieltämään 220 Energiaa muuttamasta kuluttajan kanssa tekemänsä sopimuksen laskutusväliä tai hinnoittelua ilman, että yhtiö on ilmoittanut kuluttajalle muutoksesta, sen perusteesta sekä kuluttajan mahdollisesta irtisanomisoikeudesta kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää 220 Energiaa veloittamasta kuluttajalta sähkölaskutuksen yhteydessä arvonlisäveroa enempää kuin mitä arvonlisäverolaissa ja verohallinnon lain nojalla antamissa ohjeissa edellytetään.

Kuluttaja-asiamies vaatii myös, että kieltoa tehostetaan asettamalla sille 100 000 euron uhkasakko.

Lue lisää:
Sähköyhtiö muutti lainvastaisesti sopimusehtoja
Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 3/2014