Kuluttaja-asiamies vei DNA:n markkinaoikeuteen pikkuprintistä – Elisalle, Santanderille ja Delta Motorille markkinointikiellot

Kuluttaja-asiamies on puuttunut neljään mainokseen, joissa ei kerrota kuluttajan kannalta olennaisia tietoja riittävän selvästi.

Televisiomainoksissa käytetään säännöllisesti markkinointitapaa, jossa tuotteen tai palvelun kannalta olennaiset tiedot tai tarjoukseen liittyvät rajoitukset kerrotaan hyvin pienellä fontilla kuvaruudun alareunassa. Tämän ns. pikkuprintin käytön seurauksena kuluttaja ei pysty kunnolla vertailemaan eri palveluiden ja tuotteiden hintoja ja sisältöä, jolloin myös kilpailu kärsii.

Pikkuprintti on tuomittu sekä markkinaoikeuden että korkeimman oikeuden ratkaisuissa. Yritykset ovat siitä huolimatta jatkaneet sen käyttöä.

Televisiomainokset tehotarkkailussa

Kuluttaja-asiamies seurasi kesällä 2013 tehostetusti televisiomainoksia ja kiinnitti huomiota tietojen antamistapaan. Esiin nousi neljä mainosta, joissa tietoja ei esitetty lain edellyttämällä tavalla riittävän selvästi.

DNA Oy:n, Delta Motor Group Oy:n ja Santader Consumer Finance Oy:n mainoksissa tärkeät palvelua ja luottoa koskevat tiedot esitettiin muutaman sekunnin ajan pikkuprintillä. Tietoja ei pystynyt lukemaan normaalilta television katseluetäisyydeltä. Elisa Oyj:n mainoksessa puolestaan kerrottiin Saunalahden mobiililaajakaista 3G -palvelun kuukausihinta, mutta ei sitä, mitä 24 kuukauden tilausjakso tulee kokonaisuudessaan maksamaan.

Kuluttaja-asiamies kielsi Elisaa tarjoamasta kuluttajille puhelin- ja internetliittymää koskevaa määräaikaistilausta ilman, että mainoksessa ilmoitetaan samalla selvästi tilausjakson kokonaishinta. Delta Motoria ja Santanderia puolestaan kiellettiin esittämästä kuluttajaluoton markkinoinnissa luoton ehtoja koskevaa tietoa, elleivät ne samalla ilmoita myös muun muassa luoton todellista vuosikorkoa ja muita lain edellyttämiä tietoja selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla. Yritykset eivät vastustaneet kieltoja, joten ne tulivat voimaan heti.

DNA vastusti sille määrättyä kieltoa, joka koski maksukanavapaketista annettavia tietoja. Koska kielto raukeaa yrityksen vastustettua sen määräämistä, on kuluttaja-asiamies vienyt asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää DNA:ta jatkossa tarjoamasta viestintäpalveluiden etämyynnissä viestintäpalvelua ilman, että se ilmoittaa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla palvelun hinnan ja maksuehdot, toimitusta ja sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot, sopimuksen vähimmäiskeston sekä tarjouksen voimassaoloajan.

Aiheesta myös kuluttaja-asiamiehen blogissa.