Konsumentombudsmannen drog DNA inför marknadsdomstolen för finstilt text – marknadsföringsförbud för Elisa, Santander och Delta Motor

Konsumentombudsmannen har ingripit i fyra reklamer där man inte i tillräcklig grad upplyser konsumenten om viktig information.

I tv-reklam används regelbundet ett marknadsföringssätt där viktig information om en produkt eller tjänst eller begränsningar som gäller erbjudandet visas i mycket liten stil i tv-rutans nedre kant. Till följd av användningen av denna finstilta text kan konsumenten inte jämföra priser och innehåll för olika tjänster och produkter ordentligt, varvid också konkurrensen blir lidande.

Både marknadsdomstolen och högsta domstolen har dömt mot användningen av sådan finstilt text. Företag har trots det fortsatt att använda sig av denna taktik.

Tv-reklam under noggrann granskning

Konsumentombudsmannen följde sommaren 2013 noggrant med tv-reklamen och fäste uppmärksamhet vid hur information presenteras. Fyra reklamer hittades där informationen inte presenterades tillräckligt tydligt på det sätt som lagen kräver.

I reklamer från DNA Oy, Delta Motor Group Oy, och Santander Consumer Finance Oy visades viktig information om tjänsten och kredit under bara ett par sekunder i finstilt text i rutan. Det gick inte att läsa texten på normalt avstånd från tv:n. I Elisa Oyj:s reklam informerade man om månadspriset för Saunalahtis mobila bredbands 3G-tjänst, men inte att abonnemanget på 24 månader måste betalas i sin helhet.

Konsumentombudsmannen förbjöd Elisa att erbjuda konsumenter tidsbunden telefon- och internetanslutning utan att i reklamen lika tydligt informera om det totala priset på abonnemanget. Delta Motor och Santander förbjöds att i marknadsföringen av konsumentkredit presentera information om kreditvillkor, om de inte samtidigt på ett tydligt sätt som lätt kan uppfattas också informerar om bland annat kreditens verkliga årsränta och ger annan information som krävs enligt lagen. Företagen motsatte sig inte förbuden, varvid de genast trädde i kraft.

DNA motsatte sig ett förbud mot information om betalkanalpaket. Eftersom förbudet förfaller då företaget motsatt sig det, har konsumentombudsmannen fört ärendet till marknadsdomstolen för avgörande.

Konsumentombudsmannen kräver att marknadsdomstolen förbjuder DNA att i fortsättningen i distansförsäljningen av kommunikationstjänster erbjuda en kommunikationstjänst utan att man tydligt och på ett förståeligt sätt meddelar om tjänstens pris och betalningsvillkor, leverans och avtalsvillkor, minimitid för avtalet samt erbjudandets giltighetstid.

Läs mer på konsumentombudsmannens blogg.